De januarivergadering van de BVVS stond dit keer voor een groot deel in het teken van de toekomst.  Nieuwe bestuursleden die zich oriënteren en dat wat de komende jaren op het pad van de Plaatselijke Belangen komt. Een andere structuur die vraagt om flexibiliteit en een andere manier van denken.

Natuurlijk kwamen op de vergadering ook weer de geijkte zaken aan bod. De gevolgen van de alsmaar wisselende gedachten over de inrichting van het Voorpoortplein en de plaatsing van het kunstwerk van Garriet Jan en Annegien. Ingekomen post over o.a. parkeerproblemen in de diverse delen van Vollenhove, de afspraken over het luilakken en de evaluatie van de keetweek. De volgende vergadering zal het één en ander worden geëvalueerd met de wijkagent. Regelmatig komt ook de stand van het groenonderhoud voorbij zoals ook deze keer in de vorm van een beheersplan en een kwaliteitshandboekvan het park Oldruitenborg. Over het park komen maandelijks de nodige klachten binnen. Het betreft dan de staat van het onderhoud en de begaanbaarheid. Mogelijk blijft het niet bij papier maar kan er daadwerkelijk iets ten goede veranderen.

De BVVS zal ook meedenken en meepraten over het Nationaal Park. Vollenhove is aan te merken als een poort naar dat gebied en kan die rol met verve vervullen. Komend jaar zal er in een nieuwe opzet van de vergaderingen elke maand aandacht zijn voor één van de werkvelden van het leefbaarheidsplan. Op die manier kan na een cyclus van één jaar er een grote slag in de goede richting worden gemaakt. Onontbeerlijk is natuurlijk het zoeken van contact met andere organisaties opdat de inspanningen die samen worden verricht tot een nog beter resultaat kunnen leiden. Ook op dat terrein is er al de nodige voortgang geboekt. Verder is het plaatsen en in gebruik nemen van de AED’s met uitzondering van die bij Tilvoorde rond. En ook daar zal heel binnenkort  de beschikbaarheid volledig zijn.

Zaken als de herinrichting van het Kerkplein en het verkeersplan blijven heikele punten en naar gehoopt wordt kan dit binnenkort worden afgesloten.

Er staan enkele nieuwe bestuursleden in de startblokken om hun taak binnen het bestuur aan te pakken. In de pers kan binnenkort een uitnodiging voor de ledenvergadering van 14 maart tegemoet worden gezien waarin de namen van de nieuwe bestuursleden zullen worden genoemd. Het is goed dat er steeds nieuwe, frisse mensen het stokje overnemen bij dit meestal dankbare werk.

Er staat de BVVS het komende jaar nog veel te wachten en er wordt nu teruggekeken op een jaar waarop er vanuit de BVVS dank gaat naar de vlaggers die op hoogtijdagen de vlag laten wapperen en de ploeg die tot meer dan volle tevredenheid het hertenkamp onder hun hoede nemen.  Samen wordt het een stuk leuker!