De eerste BVVS vergadering van het jaar 2017 is alweer achter de rug.
Wij wensen een ieder een heel gezond 2017 toe!

De traditionele ‘keetweek’ is weer voorbij. Vanaf deze plaats willen wij de ‘keten’ bedanken voor het schoon ‘opleveren’ van de standplaatsen. Ook hebben er geen grote vernielingen plaatsgevonden in deze week die gerelateerd zijn aan de keten. Dit is erg belangrijk want een traditie als deze is alleen in stand te houden als we elkaar een beetje in de gaten houden. Een smetje op de keetweek is toch wel dat er bij ons meerdere meldingen gemaakt zijn van ‘overlast’ welke veroorzaakt zou zijn door de gebruikers van oud & nieuw keten. Daarbij werd met er met name gesproken over het carbid schieten buiten de door de gemeente gedoogde tijden en plaatsen. De gemeente heeft, in overleg met de BVVS, bepaald dat carbid schieten op 31 december tussen 10:00 en 20:00 uur wordt gedoogd als dit gebeurd op de volgen plaatsen: Evenemententerrein achter de Burght, bij de buitenhaven en het grasveld Bentstraat. Zeker de knallen van middenin de nacht werden daarbij als erg hinderlijk ervaren en wekten veel ergernis op. Jammer genoeg is er sprake van een rechtstreeks verband tussen de carbid knallen en enkele keten. Niet erg handig, zorg er met elkaar voor dat de traditie behouden blijft!  We hebben de gemeente reeds geïnformeerd over de bij ons verrichte meldingen. De volgende BVVS vergadering zal de wijkagent ons van meer informatie voorzien van alle oud & nieuw gerelateerde meldingen.

Door een BVVS lid is bij ons het idee geponeerd om de parkeerplaats bij de supermarkten, van de COOP en ALDI, te voorzien van een ‘straat’-naam. Er is daarbij door de initiatiefnemer ook direct aangegeven welke naam dat zal moeten zijn. Op de Algemene ledenvergadering van 29 maart aanstaande zullen we hier aandacht aanbesteden.

Zoals reeds al door ons op Facebook met u is gedeeld is er bij de lediging van de plastic afval container van maandag16 januari de mogelijkheid om extra plastic aan te bieden. De ROVA zal een ‘extra’ werknemer met de vrachtwagen meesturen om de extra zakken af te voeren. De periode tussen de vorige lediging en de eerstkomende is door een roosterwijziging dusdanig lang geworden dat de ROVA tot deze beslissing is gekomen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de extra zakken niet ’s nachts worden open gevreten en de inhoud niet over de straat uitwaaiert.

De BVVS  organiseert op 8 februari a.s. een politieke avond waarvoor alle  politieke partijen zijn uitgenodigd. Vorig jaar hebben we voor het eerst een dergelijke avond georganiseerd en deze bleek in ruime mate aan de behoefte van beide zijden te voldoen.

Op 12 februari aanstaande wordt er door de gemeente een inloopavond georganiseerd waarbij de ‘Toekomstagenda naar concept Omgevingsvisie Steenwijkerland’ wordt gepresenteerd. Deze visie kunt u nu reeds downloaden van de gemeente website en op de Facebookpagina van de BVVS. Op de inloopavond kunt u uw zienswijzen etc. doorgeven aan de aldaar aanwezige ambtenaren.

Omtrent het Kerkplein is een afsluitende bijeenkomst gehouden. De pomp op het Kerkplein wordt in het voorjaar door de gemeente aangepakt. Op het aanbrengen van nog enige verlichting en het verplaatsen van enige palen na is het Kerkplein klaar. Ook de pomp op het Hollandse Plein, voor de Doppe, wordt voorzien van een verfbeurt.

De BVVS is deelnemer aan het project ‘Intelligente verlichting’. Dit project zal op de aankomende Algemene ledenvergadering aan u worden gepresenteerd door de initiatiefnemers. Tevens wordt op de ledenvergadering de nieuwe werkwijze “het werken met werkvelden” aan de aanwezigen gepresenteerd. Binnenkort zal de agenda voor de ledenvergadering gepubliceerd worden.

We constateren dat we als BVVS steeds meer bekendheid krijgen. U weet ons steeds vaker te vinden en daar zijn we erg blij mee. Samen met u willen de leefbaarheid in Vollenhove op peil houden en waar mogelijk uitbreiden. Uw aanwezigheid op onze ledenvergadering op 29 maart stellen we dan ook erg op prijs!