In deze eerste bestuursvergadering van 2019 bereidden we ons onder andere voor op het bezoek van de wijkagent die we in de februari vergadering ontvangen en de Algemene Ledenvergadering van 6 maart aanstaande.

De aankondigingen van de werkzaamheden betreffende het gebied Aan Zee vielen samen op 1 dag: de brief voor de aanwonenden én de kraanmachinisten arriveerden tegelijk, maar het begin is er. Gedurende 4 tot 6 weken zal er wellicht wat overlast zijn, maar de aanwonenden kunnen in ieder geval hun woningen bereiken. Een buurtinitiatief die samen met de gemeente en de BVVS werd opgepakt en uitgewerkt. Voor belangstellenden is een tekening beschikbaar en kan per mail opgevraagd worden bij het secretariaat.

Voor eind januari wordt in de expositieruimte (voormalige Rabobank) een eerste expositie ingericht met thema’s rondom slimme straatverlichting. De subsidies zijn geregeld en na een lange tijd van voorbereiding en wachten op financiën kan er dan nu met de uitwerking gestart worden. Gedurende de komende tijd zal de expositie steeds verder worden uitgebreid en vormkrijgen en zullen ook test en demomasten en armaturen worden geplaatst.

Het kunstproject “de golf van de Zuiderzee”, wat door de inwoners met meerderheid van stemmen op de algemene ledenvergadering in 2018 is gekozen, is momenteel in productie en ziet er al veelbelovend uit. We hebben echter nog wel wat problemen met de omgevingsvergunning en daar hadden we niet op gerekend. Op dit moment zijn er gesprekken gaande voor wat aanpassingen over met name de locatie en dan hopen we dat we de dames en heren van de welstand- en monumentencommissie kunnen overtuigen. We houden u op de hoogte.

We krijgen positieve reacties op de aanpassingen in de veeroosters op het Zeeggienpad: ook (groot) ouders met kinderwagens profiteren hiervan en dat is goed om te horen. Nu snel door met toepassen op andere roosters rondom Vollenhove.

De verkeerscommissie is, naar ons idee, al een té lange tijd niet actief en dat ligt vooral aan de ambtelijke beschikbaarheid. Er zijn simpelweg teveel zaken die nog de nodige aandacht behoeven. We zullen ons ongenoegen hierover uiten bij de gemeente waarbij ook de reactie van de gemeente over ons voorstel voor verharding van de stroken naast de weg in de bermen van de Noordwal aan de orde zal komen. De noodzaak wordt door de gemeente volstrekt niet onderkend, terwijl de route door scholieren, campinggasten (aanrijroute) en inwoners wordt gebruikt. Op dit moment ontstaan daar gevaarlijke situaties. Niet acceptabel wat ons betreft.

De nationale bewegwijzeringsdienst is conform de jongste richtlijnen bezig met een plan voor het vernieuwen van de bewegwijzering van de gemeente Steenwijkerland. Vollenhove wordt op dit moment zowel vanuit westelijke richting (polder), de zuidzijde én de oostzijde centraal verwezen via de Flevoweg naar Aan Zee (haven). Om de verkeersdruk beter te spreiden tussen centrum en havengebied is het voorstel gekomen om het verkeer vanuit het westen (polder) op de bestaande wijze (via de haven) te verwijzen en het verkeer vanuit het oosten en het zuiden via de Weg van Rollecate. Als bestuur hebben we positief gereageerd op dit voorstel. We houden u op de hoogte.

Via de pers vernamen wij dat de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) haar testbaan in Lelystad wil verplaatsen naar Marknesse op en nabij het NLR. Naar ons idee zijn dit goede ontwikkelingen voor deze regio.

Onze volgende bestuursvergadering is op 5 februari waarin we, zoals vermeld, een bezoek ontvangen van onze wijkagent. We zullen dan het verloop van de keetweek evalueren en het (te) vroeg afsteken van vuurwerk(met name in het park) en toezicht en handhaving bespreken. Wanneer u ook nog agendapunten voor ons gesprek met de wijkagent heeft dan vernemen wij dit graag van u.