Op zaterdag 4 januari 2020 is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Burght gehouden. Werd dit vorig jaar nog door drie verenigingen georganiseerd, dit jaar waren er al acht verenigingen betrokken bij de organisatie. Ook de BVVS is aangesloten bij de organisatie, omdat wij vinden dat de inzet van vrijwilligers belangrijk is voor de leefbaarheid van Vollenhove en dat je die vrijwilligers op deze manier kunt bedanken voor hun inzet. Wat ons betreft is het een geslaagde avond geworden en wij hopen dat volgend jaar nog meer verenigingen zich aansluiten bij dit initiatief en zodat dit kan uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.

De Gemeente Steenwijkerland heeft een concept visie gemaakt op toerisme en recreatie Weerribben-Wieden 2025. Voor gemeente Steenwijkerland is de ambitie voor 2020-2025 het streven naar een duurzame en gebalanceerde groei van toerisme en recreatie verspreid in Weerribben-Wieden. Het gebied Weerribben- Wieden moet overal aantrekkelijk zijn voor toeristen. Belangrijk hierin is om de identiteit te versterken. Dat is het vertrekpunt voor maatregelen voor de visie. Authenticiteit is de sleutel. Daarbij wil men het karakter van het gebied (rust, natuur, cultuur, erfgoed) behouden.

Er wordt de komende jaren een flinke groei van toerisme verwacht in Nederland. Daar moet zowel de gemeente als ook de stad Vollenhove op voorbereid zijn, toeristen zullen immers ook onze mooie stad gaan bezoeken. Vollenhove en omgeving hebben veel te bieden, maar dit kan nog zeker verbeterd en eventueel uitgebreid worden. Samen met de gemeente proberen we een beweging op gang te brengen zodat inwoners en ondernemers profiteren en de kwaliteit van omgeving en de natuur behouden blijft.

Als uitvloeisel van het bovenstaande zijn wij door de belangenvereniging van Kuinre uitgenodigd om samen met de belangenvereniging van Blankenham en Blokzijl te kijken of de samenhang tussen deze Zuiderzee plaatsen behouden en zelfs versterkt kan worden. Van belang hierbij is het behoud van de historische waarde van de Zuiderzeedijk. Hiervoor is ook historische kennis van de dijken en hun omgeving nodig. In het vervolgtraject zal gekeken worden hoe dit kan worden opgepakt en wat de te nemen vervolgstappen zijn. Wij vinden het een mooi initiatief en hopen dat hier een mooie samenwerking tussen Kuinre, Blankenham, Blokzijl en Vollenhove zal ontstaan.

In Steenwijkerland wordt hard gewerkt aan meer kleur in het groen. Zo is er het plan om ergens in de gemeente een vlinderidylle te realiseren. De bedoeling is om een stuk, dat nu groen en bloemloos is, om te vormen naar een bloemrijk grasland door het in te zaaien met inheemse streekeigen meerjarige bloemen. De vlinderidylle zal één of tweemaal per jaar worden gemaaid, zodat de bloemen kunnen bloeien en de vlinders en bijen er hun nectar en stuifmeel kunnen vinden. Afhankelijk van de locatie komt er ook een maaipad door de vlinderidylle zodat iedereen ervan kan genieten. Het lijkt ons als BVVS mooi dat deze vlinderidylle in Vollenhove aangelegd kan worden. De locatie moet minimaal 1000 m2 groot zijn (het mag ook groter). Ook is het belangrijk dat de omwonenden het een mooi initiatief vinden. Als iemand een mooie locatie weet in Vollenhove, kun je dit aan ons door geven voor 7 februari. Meer informatie over idylles is te vinden op http://idylle.vlinderstichting.nl/