Allereerst wenst de BVVS u allen een gezond en mooi 2021. Wij hopen dat 2021 meer mogelijkheden gaat bieden om samen met u Vollenhove weer een stukje mooier en beter te maken. Wij staan er in ieder geval klaar voor en hopen u hier bij nog meer te kunnen betrekken.

Het was natuurlijk een vreemde jaarwisseling in Vollenhove. Er was nauwelijks vuurwerk, weinig mensen op straat en natuurlijk ging de keetweek niet door. Er waren bij de gemeente nog wel wat zorgen over wat er dan wel plaats zou gaan vinden in de Oudejaarsnacht, maar gelukkig is alles rustig gebleven en is er niet of nauwelijks iets vernield. Laten we daar met zijn allen trots op zijn.

Op het randje van 2020 is de gemeente begonnen met het verwijderen van de meeste veeroosters in het fietspad op de dijk langs de Noordwal. In zeer korte tijd zijn de roosters verwijderd en vervangen door nieuw beton. Daarnaast is er op enkele plaatsen nog aanvullend onderhoud aan het pad uitgevoerd en zijn er stukken beton vervangen. Wat ons betreft een geslaagde actie die het fiets/ en loopcomfort op de dijk behoorlijk heeft verhoogd. Door de werkzaamheden zijn er wel enkele sporen aanwezig naast het fietspad. De gemeente weet hier van en heeft aangegeven dat zodra de weersomstandigheden het toelaten (het moet allemaal een beetje opgedroogd zijn) zij de bermen gaan aanvullen. Past u de komende tijd dus even op aan de randen van het fietspad.
Aan de roosters in het Bentenpad is helaas nog niks gebeurt. De gemeente gaat nu kijken wat hier nog aan gedaan kan worden om ook deze locatie veiliger te maken.

Al enige jaren hebben wij u verteld over ons plan om aan de Voorst een deel van de oude kaap terug te brengen. Eindelijk is het zo ver en zijn de voorbereidingen begonnen. De gemeente heeft een vergunning aangevraagd bij het waterschap en er wordt gezocht naar een aannemer om de werkzaamheden uit te gaan voeren. Wij hopen dat dit allemaal soepel zal gaan verlopen en dat wij nog deze zomer kunnen genieten van een prachtig uitzicht op een van de mooiere locaties van Vollenhove. Houdt onze site in de gaten om de voortgang te kunnen volgen.

In november hebben wij een oproep geplaatst om met ideeën te komen om de tunnel bij het zwembad te verfraaien. Tot onze blijdschap is hier goed gehoor aan gegeven. Er hebben zich 11 personen gemeld die graag het informatiepakket zouden willen ontvangen en op basis daarvan aan de gang willen gaan met een ontwerp. Er zitten veel ontwerpers uit Vollenhove tussen van allerlei leeftijden. Wij zijn erg benieuwd waar deze enthousiaste ontwerpers mee zullen gaan komen.
Wij zijn op dit moment hard bezig om te kijken hoe wij onze leden kunnen betrekken bij het bepalen van het uiteindelijk uit te voeren ontwerp. Gezien de nu gelden maatregelen kunnen wij geen bijeenkomst organiseren waarop onze leden hun mening kunnen geven. Toch vinden wij hun mening belangrijk. Als wij meer weten over hoe we dit aan gaan pakken, zullen wij dit aan u laten weten.

In de week voor kerst hebben wij ook nog een overleg gehad met onze contactwethouder Trijn Jongman. Dit overleg, op initiatief van de wethouder, was bedoeld om even bij te praten over wat er allemaal speelt binnen de BVVS en hoe de samenwerking met de gemeente verloopt. Wat ons betreft was dit een prettig gesprek waardoor de BVVS en de wethouder weer op de hoogte zijn van de verschillende lopende onderwerpen en de prioriteiten daarin. Een dergelijk gesprek is zeker voor herhaling vatbaar.

2021 wordt een bijzonder jaar voor de BVVS. De BVVS is namelijk opgericht op 6 juni 1996, wat betekend dat dit jaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd. Hoe wij hier precies invulling aan gaan (en natuurlijk kunnen) geven gaan we de komende tijd bekijken. Maar dat dit niet onopgemerkt voorbij kan gaan lijkt ons duidelijk. Meer informatie hierover volgt.