In de laatste vergadering voor de zomervakantie op 1 juli zijn een aantal lopende zaken aan de orde geweest. Zo is er naar de gemeente toe gereageerd op de al decennia lopende zaak rondom de verpauperde boerderij in de Bisschopstraat. Al jaren komen daarover klachten binnen en naar nu wederom duidelijk is zal er moeten worden overgegaan tot het opheffen van de daar ontstane gevaarlijke situatie. Bij de Rabobank is het verzoek neergelegd om de geldautomaat dusdanig te verbeteren dat bij invallend licht het toch mogelijk is het scherm af te lezen.

Een bron van zorg zijn de bankjes in het park Old Ruitenborg. Elke maand komen er klachten binnen over de bankjes, die zo vuil zijn dat zitten daarop niet kan. Ook de staat van onderhoud van het park levert de nodige klachten op. Daarvan zijn de parkcommissie en de gemeente in kennis gesteld en hopelijk kan er zo spoedig mogelijk aan gewerkt worden, dat er hier en daar nog een bankje bijkomt, voor het eendjes voeren bijvoorbeeld) en het schoonmaken van de andere bankjers. De andere banken in Vollenhove zijn voor een deel al weer door vrijwilligers van een nieuwe verflaag voorzien. Geweldig dat dit zo kan! De BVVS ontvangt over allerlei zaken klachten, maar het is niet mogelijk om die allemaal zelf op te lossen. Ook de mensen van de BVVS zijn vrijwilligers die steeds meer taken krijgen en die allereerst een coördinerende taak vervullen. Fijn dat er daarom door veel mensen een handje wordt meegeholpen.

In de hertenkamp is er  een koppeltje kalkoenen bijgekomen. De BVVS heeft hiervoor de kosten op zich genomen. Overigens voor de vrijwilligers daar alle lof. Waar een stad sterk in kan zijn zien we hier in optima forma.

Dan kwamen de vernielingen in de tuinen van Marxveldt aan de orde. Treurig dat een tuin waar velen met genoegen in vertoeven door anderen wordt vernield. Jammer dat sommigen hun eigen vertier belangrijker vinden dan dat van ons allemaal. De eigenaar die zich beraadt over het eventueel sluiten van de tuinen  zal dit zeker in zijn overwegingen gaan meenemen. De BVVS wil voor inwoners en toeristen pleiten voor openhouden van deze tuinen. Naast de genoemde vernielingen is er nog geen overeenstemming over de rol van de gemeente in het onderhoud van de tuinen. Hopelijk kan er een weg worden gevonden die voor betrokken partijen en dus ook voor iedereen die ervan geniet een oplossing kan bieden.

Met de bewoners van de Kerkstraat is er een opbouwend overleg geweest met een vertegenwoordiging van de gemeente over de nieuwe verkeerssituatie. Behalve de situatie op het Voorpoortplein kan iedereen zo leek het met dit plan uit de voeten. Er was gerekend op meer belangstelling, maar aan de andere kant is het zo dat diegenen die verstek laten gaan wellicht geen opmerkingen meer hebben.

Door de diverse bestuursleden werden de nodige bijeenkomsten bezocht die over actuele zaken gaan, zoals b.v. Vitaal Vollenhove. De verdeling van de bestuursleden over de verschillende werkvelden is bijna rond. Er leven nog een aantal zaken, die Vollenhove nog meer op de kaart moeten zetten. Inmiddels is de rotonde op een aantal zaken na gereed. Dankzij de welwillende medewerking van de provincie kunnen er binnenkort kleinere verkeersborden worden geplaatst. Ook de AED´s zullen met medewerking van de BVVS op diverse plaatsen bereikbaar worden opgesteld. De BVVS spreekt de hoop uit dat het zwembad zich deze zomer volop kan verheugen in ons bezoek. Willen we deze voorziening voor Vollenhove behouden dan is het zaak er gebruik van te gaan maken. Overige berichten kunnen bekeken worden via de website, Facebook en Twitter.