Trots op Vollenhove!

De laatste vergadering voor de zomervakantie met alweer genoeg bespreekpunten. Ronnie Lassche verzocht ons om, in ons persbericht, aandacht te vragen voor zijn oproep in de Nieuwsbode van vorige week om het “Breedband in het buitengebied” beschikbaar te krijgen. De bewoners van oa de NoordwalZuurbeek, Halleweg, Oppen Swolle, Moespot en gedeelten van de Leeuwte worden hierbij dan ook opgeroepen om actie te ondernemen om zodoende ook in het buitengebied van sneller internet te kunnen profiteren.

Het lijkt er nu toch echt sterk op dat het Voorpoortplein voor het corso 2016 helemaal gereed is. De omgevingsvergunningen zijn, voor zover ons bekend, verleend en er staan vandaag de dag geen bezwaren meer ‘open’. Eind goed, al goed zullen we maar zeggen. Dit betekent onder meer dat het beeld van Garriet Jan en Annegien op 24 augustus 2016 geplaatst eonthuld kan worden. De persoonlijke uitnodigingen naar onze gasten, voor het programma, zijn in voorbereiding. Uiteraard is iedereen uitgenodigd om de daadwerkelijke onthulling bij te wonen. 

Zoals ook verwoord in ons persbericht van mei 2016 is het beleid, ten aanzien van oudejaarshuisjes van de gemeente Steenwijkerland, mogelijk aan verandering onderhevig. Onlangs zijn wij door de gemeente voorzien van een concept daaromtrent. In dit stuk zijn enkele wijzigingen t.o.v. het ‘oude’ beleid waar te nemen. Dit heeft betrekking op: vluchtwegen, (on)hoorbare muziek na middernacht, afmetingen en het afvoeren van afval. Nadat wij ons ook hebben laten adviseren door keetgebruikers, is onze reactie naar de gemeente inmiddels verstuurd. Daarbij hebben wij nogmaals gevraagd om in ieder geval betrokken te blijven bij het verdere proces.

We adviseren de keetgebruikers er nogmaals op dit proces ook goed in de gaten te houden, zodat er straks geen nieuw beleid wordt geformuleerd dit niet of nauwelijks na te leven is dan wel een inperking van de “keetweek” met zich meebrengt. Uiteraard willen we jullie daarbij in alle redelijkheid in bijstaan. 

Halverwege juni hebben de vrijwilligers van het hertenkamp in Vollenhove met elkaar gesproken over het afgelopen jaar. De conclusie is dat het heel goed gaat met het hertenkamp en haar bewoners, de sfeer onder de vrijwilligers prettig is en dat ook vanuit de gemeente de verlangde ondersteuning wordt geboden. Klasse mannen!

U heeft er vast al wel wat over gelezen de laatste weken, de blauwe papier container…
Wij volgen de ontwikkelingen in ieder geval op de voet want het raakt rechtstreeks de huishoudens en de leefbaarheid van Vollenhove. Uiteraard zijn er altijd de persoonlijke verhalen en ervaringen omtrent ‘de blauwe bak’, maar als BVVS krijgen wij van onze leden de indruk dat ‘men’ in Vollenhove direct na de invoering wel wat moest wennen. De meesten willen deze bak nu niet meer kwijt.

Dat er in de gemeente een discussie is ontstaan over het feit welke partij(en) het papier collecteert en daarvan de zoete vruchten plukt is van een andere orde. De huidige wijze van papier verzamelen in Vollenhove doet daar niet aan af wat ons betreft. 

Zoals u heeft kunnen vernemen uit eerdere persberichten zijn wij de afgelopen periode betrokken geweest bij diverse bijeenkomsten cq brainstromsessie in het kader het Nationaal Park Weeribben-Wieden. Onlangs is de gemeenteraad van Steenwijkerland voorzien van het advies Voorstel Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl”, opgesteld door het kernteam transitie. Ook de BVVS is door het kernteam voorzien van dit document welke wij ter informatie voor u op onze website hebben geplaatst. 

Ook heeft u vorige maanden kunnen lezen over onze ideeën over de dekking van de WhatsApp groepen in Vollenhove. Op onze inventarisatie oproep is goed gereageerd en we hebben al een aardig beeld van de huidige dekking, maar deze dekking willen we graag uitbreiden over heel Vollenhove! Voor nu kunnen we melden dat Vollenhove in zes ‘wijken’ is opgedeeld en dat er voor de meeste wijken reeds coördinatorenbereid zijn gevonden mee te werken. De bewoners en gebruikers in iedere wijk krijgen de mogelijkheid zich aan te melden bij een WhatsApp groep. Deze WhatsApp groep is in beheer bij een coördinator die op zijn of haar beurt via een WhatsApp groep in verbinding staat met de politie/wijkagent. Zo kunnen we snel en direct reageren op aanwezig of dreigend gevaar.

Gedurende de zomerperiode wordt er nog e.e.a. uitgewerkt en in september zal er een bijeenkomst plaatsvinden voor een ieder die geïnteresseerd is om Vollenhove veiliger te maken c.q. te houden. We kunnen daar allemaal een aandeel in hebben.