De laatste BVVS vergadering voor een korte zomerstop heeft plaatsgehad.

Voorafgaand aan de vergadering heeft ‘de Rabobank’ ons uitgelegd dat zij hun pand aan de Voorpoort beschikbaar willen stellen aan de gemeenschap van Vollenhove en dan met name voor jonge/startende ondernemers dan wel ZZP-ers uit Vollenhove en omstreken. Dit pand wordt sinds 2015 gehuurd en de huurperiode loopt nog tot 2024. Het klantbezoek neemt af (10 tot 12 per dag) en daarom het besluit van de Rabobank tot sluiten. Als voorbeeld wordt genoemd het ‘Growing Workplace’ zoals in Emmen reeds van start is gegaan: http://www.growingworkplace.nl/over-ons/. De wens is om een coöperatie op te richten, i.s.m afgevaardigden van de VOC en Rabobank, die het pand zal verhuren en het beheer op zich neemt. Het pand wordt door de Rabobank ingericht en zal de hele week bruikbaar zijn.

Vanaf 20:00 uur nemen ook de nieuwe wethouder, de heer Douwe Oosterveen, en de contactambtenaar deel aan de vergadering v.w.b. de rest van de agenda.

We hebben gesproken over de mogelijke verplaatsing van de weekmarkt in Vollenhove van het parkeerterrein van de Burght naar de Molenberg dan wel het Voorpoortplein. Zoals altijd zijn er voor- en tegenstanders voor elk idee en dus zo ook voor deze beide locaties. De marktmeester is e.e.a. voor de gemeente in kaart aan het brengen en uiteindelijk zal het college een besluit nemen.

N.a.v. het zwemmen bij de polderbrug, wat weleens gevaarlijke situaties oplevert en overigens verboden is, hebben we de gemeente voorgesteld om voor die jongelui een zwemmogelijkheid te bieden aan de andere kant van de haveningang, onderaan het havenhoofd. In gesprek met de gemeente werd ons echter duidelijk dat begin volgend jaar daar vlakbij aan het Vollenhoverkanaal een strandje met de daarvoor vereiste faciliteiten wordt gerealiseerd. Wij hebben aangegeven dat dit wellicht een goed moment is om dit najaar Stadsranden 2.0 ‘actief’ te maken.

Omtrent de vervallen boerderij in de Bisschopstraat is ons desgevraagd medegedeeld dat de definitieve aanvraag voor een sloop-en nieuwbouw vergunning in concept bij de gemeente is binnengekomen. Eén en ander is dus in ontwikkeling.

Hierbij doen wij een oproep aan alle bewoners van Vollenhove om zich bij ons te melden met kleinschalige ideeën en projecten die voor algemeen belang de leefbaarheid kunnen verbeteren. Denk daarbij aan verbetering of aanbrengen van speel- en sportfaciliteiten, bankjes, verlichting, groenvoorziening etc.
Ook dit jaar kunnen wij als BVVS namelijk aanspraak maken op de zogeheten ‘matrix-gelden’, die voor dergelijke projecten beschikbaar zijn. Uiteraard zit daar een heel gemeentelijk proces aan vast wat wij graag voor onze rekening willen nemen, maar alles start met de juiste idee dus laat het ons weten!

De BVVS is al ruim anderhalf jaar in overleg met de gemeente Noordoostpolder over de slechte staat van het wegdek van het fietspad op de dijk naar Blokzijl. Er zijn noodreparaties uitgevoerd maar de graspollen en distels kwamen snel weer te voorschijn.
Na enige tijd  kwam men met de oplossing om een nieuwe deklaag aan te brengen, echter blijkt  het asfalt teerhoudend te zijn welke niet vermengd mag worden met nieuw asfalt. De onderlaag moet afgevoerd worden en daar zijn hoge verwerkingskosten mee gemoeid dus een grote financiële druk op het budget. De Gemeente Noordoostpolder denkt nog na over een oplossing, ofwel, wordt vervolgd.

Op de Wetland Wonen inloopavond is ons verteld dat op de Doeveslag/Wheeme nieuwe en wat kleinere woningen met 2 slaapkamers worden gerealiseerd. De huurprijzen zullen onder de 600 Euro komen te liggen. Meer informatie is te verkrijgen bij Wetland Wonen.

Rest ons nog u allemaal een fijne vakantie en een schitterend corso toe te wensen. Op dinsdagavond 5 september is er weer een bestuursvergadering.