Er komen vanuit bewoners geregeld mooie initiatieven binnen bij de BVVS. Bijvoorbeeld het opknappen van speeltuintjes of het plaatsen van een bankje. Deze initiatieven moeten echter wel gefinancierd worden. Vanuit de gemeente wordt hier vaak ook een eigen bijdrage in verwacht, die ook niet altijd vanuit de BVVS kan komen. Hiervoor zullen dan ook andere financiële bronnen moeten worden gezocht. Een mogelijkheid hiervoor is het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Oude en Nieuwe land (https://uwledenvereniging.nl/page/stimuleringsfonds-ledenvereniging-oude-en-nieuwe-land). Indien u dus een goed idee heeft zijn er wellicht mogelijkheden om vanuit dit fonds een bijdrage te krijgen.

Op 17 juni hebben wij een bijeenkomst bijgewoond over het inzamelen van oud papier in Vollenhove. De doel van deze bijeenkomst is om te kijken hoe de huidige inzameling van oud papier in Vollenhove bevalt en of er zaken aangepast moeten worden. Het verzamelen van oud papier in een container in Vollenhove is een pilot project wat enkele jaren geleden is opgezet. Omdat blijkt dat de bewoners er tevreden over zijn zal deze manier van inzamelen in Vollenhove zo blijven gebeuren. Omdat wij eigenlijk ook alleen maar positieve geluiden hebben gehoord vanuit de bewoners, zijn wij blij dat het op deze manier doorgezet kan worden.

Op 1 juli is er in de Burght een informatieavond geweest over de aanleg van glasvezel in Vollenhove. De avond werd georganiseerd door Glasvezel Buitenaf. Deze organisatie wil glasvezel gaan aanleggen in de kernen van Steenwijkerland. In het kort komt het er op neer dat indien u een gratis glasvezelaansluiting in uw woning wilt hebben, u zich aan kunt melden. Dit is mogelijk tot 30 september 2019. Als op die datum minimaal 40% van de inwoners van Vollenhove zich heeft aangemeld, zal er glasvezel worden aangelegd. Indien glasvezel wordt aangelegd en u wilt later een aansluiting hebben, zullen hier (aanzienlijke) kosten voor in rekening worden gebracht. Nu is dus het moment om in te stappen! Voor meer informatie kunt u terecht op de site https://steenwijkerland.glasvezelbuitenaf.nl of u kunt nog naar 1 van de informatieavonden die in andere kernen worden gehouden.De BVVS zal u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte houden van de voortgang van het project.

Op vrijdag 11 juni is het kunstwerk Golf van de Zuiderzee door wethouder Trijn Jongman en ontwerpster Marinka Westhuis onthuld. Als BVVS zijn wij enorm trots op het kunstwerk dat niet alleen door een Venose is ontworpen maar ook door het lokale bedrijf Cronquels is gerealiseerd. Zo blijkt maar weer dat wij gezamenlijk mooie dingen kunnen realiseren in en voor Vollenhove. Na de onthulling waren de geluiden vanuit de bevolking louter positief. Ook vanuit de directe aanwonenden die niet alleen een mooi kunstwerk voor de deur hebben gekregen maar ook een mooie zitgelegenheid waar zij dankbaar gebruik van zullen maken.

Bij de Maria kerk was er behoefte aan een extra invaliden parkeerplaats voor met name de zondag. Gezien de parkeerdruk op het plein leek het ons niet verstandig om hier een 2e parkeerplaats voor op te offeren. Samen met de gemeente is de oplossing bedacht om van een plaats op het plein waar nu ook al veel wordt geparkeerd een formele parkeerplaats te maken die op zondag een invalide parkeerplaats is. Op deze manier is er door de week een extra parkeerplaats en op de zondag een extra invaliden plek. De gemeente is nu bezig dit door middel van een verkeersbesluit te regelen en zo spoedig mogelijk aan te leggen.

Met het feest van eind augustus weer in het vooruitzicht, komt er ook weer meer vraag naar Venose vlaggen. Met name de vorig jaar geïntroduceerde stoffen vlaggenlijn doet het erg goed. Als u nog geen vlaggenlijn heeft en u wilt uw woning wel opvrolijken tijdens de feestweek, kunt u de vlaggen kopen bij: Hans Tukker, Bisschopstraat 8, telefoonnummer 241892. Wees er snel bij, want op = op.

Wij houden nu even een zomerstop en vanaf september staan wij weer voor u klaar. Voor dringende zaken kunt u ons natuurlijk altijd bereiken al zal een reactie wellicht langer duren dan u van ons gewend bent. De informatievoorziening over lopende zaken zullen we proberen gewoon door te laten lopen op de gebruikelijke manier.