Vollenhove is een mooi stadje dat vele mensen van buitenaf trekt. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Mede daarom zijn we al jaren met de gemeente in de slag om te kijken wat er verbeterd kan worden aan het groenonderhoud. Daarnaast hebben we een overleg gehad met de gemeente over het onderhoud van het gebied rondom de havens om te kijken wie nu voor welk onderhoud verantwoordelijk is en wat het kwaliteitsniveau is wat hier bij hoort. De gemeente is nu bezig met een beheerplan voor het havengebied. Onze hoop is dat duidelijkheid over het onderhoud er voor zorgt dat het havengebied er weer netjes bij komt te liggen. Het is namelijk voor veel toeristen de toegangspoort tot Vollenhove!

Tot onze spijt merken we echter dat met name het gebied op- en rondom het havenhoofd steeds vaker een zooitje is. Zeker na de warme dagen van enkele weken geleden ligt het havenhoofd bezaait met rommel. Plastic, blikjes, chipszakken, sigarettenpeuken, een bierkrat en kapotte bierflesjes. En dit was de vangst van een enkele zaterdag morgen. Foto’s hiervan zijn te vinden op onze site. Onze wijkagent Meeuwis Knol is meerdere keren aan de haven geweest om de jeugd hierop aan te spreken en hij heeft er ook voor gezorgd dat er een extra vuilnisbak is geplaatst., Helaas heeft dit niks geholpen. Ook op andere plaatsen in Vollenhove blijft er rommel op straat liggen, bijvoorbeeld rondom de winkels aan de Voorpoort. Als iedereen zijn eigen rommel gewoon mee neemt en opruimt waar het hoort, zullen de straten weer een ander aanblik krijgen. Wij als inwoners van Vollenhove laten zo zien dat we trots zijn op ons stadje! Laten we hier met zijn allen voor gaan.

Naast het bovenstaande hebben we natuurlijk meerdere onderwerpen besproken in onze laatste vergadering voor de zomervakantie. Bijvoorbeeld over hoe blij we zijn met de verfraaiing van het KPN gebouwtje Aan Zee.

Mooi om te zien dat er vanuit een burgerinitiatief zoiets moois kan ontstaan. Dit wordt bevestigd door de vele positieve reacties die wij hebben ontvangen. Samen met de gemeente zijn we aan het kijken hoe we nog een symbolische onthulling kunnen houden. Door Corona was dit helaas nog niet mogelijk, maar wij zijn van mening dat dit niet ongemerkt voorbij moet gaan.

Vanuit de gemeente is ons gevraagd om mee te denken over hoe we duurzaamheid en energietransitie bij de bewoners onder de aandacht te krijgen. Er is al een eerste gesprek geweest en wij willen hierbij ook andere lokale partijen betrekken. Getracht zal gaan worden om op een aansprekende manier te laten zien wat de inwoners zelf kunnen doen om hun woning of omgeving duurzamer te maken. En dat dit soms al in kleine aanpassingen kan zitten. Zodra er meer over het programma bekend is zullen wij dit laten weten via de gebruikelijke kanalen.

Voor nu wensen wij een ieder die er aan toe is een fijne vakantie. Wij stoppen er even mee en pakken vanaf begin september de draad weer op. Tussentijds kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via Facebook en onze website.

Fijne vakantie.