De vergadering van juni is weer voorbij met, alweer, een goed gevulde agenda.

De vergadering aangevangen met een bezoek van een van onze leden die, naar aanleiding van ons vorige persbericht, met ons van gedachten wil wisselen over de buurtpreventie Whatsapp groepen. Ervaring leert dat het instellen van dergelijke Whatsapp groepen niet alleen het gevoel van veiligheid ten goede komt en preventief werkt, maar ook de saamhorigheid en verantwoordelijkheid naar elkaar stimuleert. De BVVS kan hier alleen maar voor zijn.

Dus bij deze alvast de oproep aan de beheerders van reeds bestaande Whatsapp groepen in Vollenhove om zich bij ons te melden, zodat wij één en ander in kaart kunnen gaan brengen en vaststellen waar nog geen ‘dekking’ is. Voor invulling van deze ‘dekkingsgaten’ kunnen we gericht op zoek gaan naar beheerders, maar op voorhand worden buurten/wijken alvast opgeroepen om een Whatsapp groep op te starten. Een stappenplan hiervoor treft u aan op onze site.

We proberen om Vollenhove volledig ‘onder toezicht’ te krijgen. U hoort hier binnenkort meer over.

Tijdens deze vergadering hebben we extra aandacht besteed aan ons Thema “Sport, Verenigingen en Onderwijs”. Eén van de uitkomsten was dat wij als BVVS ons in de nabije toekomst met name meer willen richten op goede afstemming en synergie tussen de verschillende initiatieven en evenementen die er jaarlijks in Vollenhove plaatsvinden. Zo zou een jaarlijks overlegmoment met een afvaardiging van alle Venose verenigings- en stichtingsbesturen een eerste aanzet zijn.

In de afgelopen weken hebben we weer diverse overleggen en vergaderingen bijgewoond. Het halfjaarlijkse overleg met Wetland Wonen heeft ons weer inzicht gegeven in de ontwikkelingen rondom huisvesting. Een bijeenkomst omtrent een verlichtingsplan in en rondom Vollenhove krijgt steeds meer vorm en is er met de CHC-Werkgroep Park Oldruitenborg een rondje in en om het park Vollenhove gemaakt.  Ook is er door ons deelgenomen aan de introductie op de gemeentelijke ‘wijkschouw’ welke in september van start zal gaan. Bij deze willen wij u op de mogelijkheid wijzen om deelnemer te worden aan deze wijkschouw. Wilt u een bijdrage leveren aan de wijze en mate van het onderhoud in uw directe leefomgeving? U kunt zich bij ons melden!

Vorige week hebben wij wethouder Jacques Wagteveld en de contactambtenaar voor Vollenhove op bezoek gehad. Met een kleine agenda in de hand hebben we goed de tijd genomen om over een aantal belangrijke onderwerpen door te praten. Dit keer hebben we voornamelijk tijd besteed aan de onderwerpen woonvisie, zwembad en de oudejaarshuisjes. Tevens hebben we gesproken over de stand van zaken voor wat betreft de ontwikkelingen van het terrein oude melkfabriek, Nationaal Park, de gewijzigde rijrichting, het Kerkplein en het ‘oude’ Rondalgebouw en terrein.

Voorts zijn wij in nauw overleg met de gemeente en de kunstenares om er voor te zorgen dat het kunstwerk Garriet Jan en Annegien geplaatst kan worden op een gerenoveerd Voorpoortplein. De voorbereidingen voor de onthulling op 24 augustus zijn inmiddels opgestart.  Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt.