In de vergadering van juni hebben wij het genoegen gehad om ons nieuwe bestuurslid Gretha Rook te verwelkomen. Wij wensen Gretha veel succes en zijn blij met deze versterking van het bestuur.

Door alle bestuurswijzigingen van de laatste tijd hebben wij nog eens goed gekeken naar de bezetting van onze werkvelden. Enkelen waren namelijk nauwelijks of niet bezet. Door de nieuwe invulling hebben wij op elk werkveld weer voldoende capaciteit. De betreffende bestuursleden per werkveld zullen binnenkort op onze site worden weergegeven. U kunt bij vragen over een specifiek werkveld contact opnemen met één van deze personen.

Volgend jaar mogen we vieren dat er 75 jaar vrijheid is in Nederland. Vanuit de gemeente hebben wij informatie gekregen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente evenementen wil ondersteuning in organisatie en het verkrijgen van subsidies. Wij hebben inmiddels enkele organisaties hier van op de hoogte gebracht. Mocht er iemand zijn die bij het organiseren van een evenement ter ere van de vrijheid dergelijke ondersteuning kan gebruiken, kan zich bij de BVVS melden voor informatie.

In het vorige persbericht hebben we al gemeld dat de werkzaamheden Aan Zee zijn afgerond en dat er vanuit de buurt nog een verzoek was om het KPN-huisje op de dijk te verfraaien. Inmiddels is er een voorstel vanuit de gemeente gekomen die op dit moment bij de bewoners ligt. Als de bewoners zich kunnen vinden in het voorstel, zullen wij samen met de bewoners en de gemeente gaan kijken hoe we dit project gerealiseerd kunnen krijgen.

De laatste tijd komen er bij ons diverse vragen binnen over het aanpassen en verbeteren van diverse speelvoorzieningen. Wij juichen zulke initiatieven van harte toe. Belangrijk bij dergelijke initiatieven (ook op andere gebieden) is dat de initiatiefnemers draagvlak hebben, onder bijvoorbeeld de omgeving of gebruikers, en dat er een soort plan is over hoe het moet gaan worden. Wij kunnen dan samen met de initiatiefnemers en de gemeente om tafel gaan zitten en kijken of het idee te realiseren is en hoe dat kan worden georganiseerd. Deze werkwijze hebben wij nu al enkele malen met goed resultaat ingezet, bijvoorbeeld ook Aan Zee. Blijf dus komen met mooie initiatieven!

Al enkele jaren zijn wij bezig met het op een hoger niveau krijgen van het onderhoud van met name het groen in Vollenhove. Vooral over het groenonderhoud rondom de havens krijgen wij veel opmerkingen en vragen. Het moeilijke hierbij is dat er veel verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor een deel van het beheer en onderhoud én dat de grenzen hiervan niet altijd even duidelijk zijn. In de komende tijd willen wij gaan kijken hoe het e.e.a. in elkaar steekt en hoe we er voor kunnen zorgen dat het onderhoud van deze toeristische trekpleister op een hoger niveau komt.

De beheerders van de Whatsapp buurtpreventie kwam medio mei bij elkaar voor de jaarlijkse bijeenkomst. Het afgelopen jaar werd geëvalueerd en geconcludeerd kon worden dat, op een enkele uitzondering na, de Whatsapp gebruikt wordt waarvoor deze bedoeld is. Verder zijn er, dankzij de inzet van de buurtapp, 2 verdachten opgepakt die een winkeldiefstal op hun geweten hadden.
Wanneer u ook mee wilt doen om Vollenhove veiliger te maken mail dan uw gegevens (naam, adres en mobiele nummer) naar secretaris@bvvs.nu U wordt dan ingedeeld in één van de 6 wijken en krijgt de spelregels toegestuurd.