Sinds lange tijd hebben we weer bij elkaar kunnen zitten om te vergaderen. In De Burght was een grote ruimte beschikbaar waar wij met de benodigde tussenruimte weer een “normale” vergadering konden houden. Ondanks dat het digitale vergaderen best goed gaat, werkt dit toch een stukje prettiger. Laten we hopen dat we dit de komende tijd kunnen behouden.


Tijdens de vergadering hebben wij bezoek gehad van de politie. Gelukkig stond dit al op de agenda. Henk Vruggink kwam afscheid nemen als wijkagent van Vollenhove en heeft daarbij gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn vervanger Meeuwis Knol voor te stellen. Meeuwis woont op Urk (geboren en getogen) en is dus bekend met het reilen en zijlen in de kleinere en hechtere kernen. Deze kennis zal hij zeker gaan inzetten in zijn nieuwe functie. Met name de jeugd heeft al kennis met hem gemaakt, getuige de vele reacties op zijn Instagram account.
Wij hebben altijd prettig samengewerkt met Henk en de contacten waren goed. Zeker ons jaarlijkse bijpraat overleg in februari was zeer waardevol. Wij hopen (en verwachten) dat we met Meeuwis een zelfde relatie op zullen bouwen en dat de lijntje kort zullen blijven.

Vanuit de gemeente hebben wij te horen gekregen dat zij in overleg zijn met het waterschap om te kijken wat er gedaan kan worden aan het hondenbeleid op het fietspad langs de Noordwal. Dit is namelijk niet geheel duidelijk. Bij de opgang nabij de camping staat een bord dat honden zijn verboden en bij de opgang aan de zijde van het Bentendijkpad staat geen bord. Naast dat het eventuele (klein)vee wat in de weilanden kan lopen last heeft van (loslopende) honden, denk hierbij aan schrikken en daardoor door bedrading lopen met letsel als gevolg voor het (klein)vee, kan hondenpoep die in het gras terecht komt en daarmee ook in het kuil / hooi terecht komt ziektes veroorzaken. Zodra er duidelijkheid is over het beleid zal hier extra aandacht aan worden besteed, bijvoorbeeld door bebording met een stukje uitleg. Hondenbezitters neem uw verantwoordelijkheid hierin.

De gemeente heeft ons ook te kennen gegeven dat er extra bebording in Vollenhove aangebracht zal worden met betrekking tot Corona. Wij als BVVS hebben mee mogen denken over logische locaties voor deze bebording. Tevens komen er stickers op de straat waarop aandacht gevraagd wordt voor het afstand houden en het zoveel als mogelijk rechts houden. Tegen de tijd dat u dit leest zijn waarschijnlijk deze maatregelen reeds getroffen. Wij hopen dat het een en ander bijdraagt aan een veilige en gezonde omgeving voor iedereen.