Enige tijd terug hebben wij u bericht dat de BVVS een enquête zal gaan houden om uw mening als bewoner van Vollenhove te peilen over de plannen met betrekking tot een zonnepark in de Bentpolder. Wij zijn op dit moment druk bezig om de enquête in elkaar te zetten en zo te maken dat u zowel digitaal als analoog uw mening kunt geven. Het is de bedoeling dat de enquête vanaf 15 juni beschikbaar komt en dat u dan t/m 25 juni de tijd heeft om uw mening te geven. In de periode daarna zullen wij de reacties verzamelen en de conclusies hieruit kenbaar maken. Zodra de enquête los gaat, zullen wij u hierover middels de Nieuwsbode en onze social media op de hoogte houden. Geef allen uw mening, dan wordt duidelijk hoe Vollenhove denkt over het zonnepark.

Half april hebben wij een brief gestuurd naar de Raad van de gemeente (lees hier de brief). De brief is op 25 mei besproken in de Raadsvergadering. In die Raadsvergadering is er een motie aangenomen waarin wordt geregeld dat de Raad een evaluatie rondom het beleidskader gaat uitvoeren met betrekking tot de ontwikkeling van dergelijke initiatieven. Ook hebben wij het idee dat mede door onze brief de gemeente mee wil gaan denken over het zoeken naar eventuele alternatieven voor de locatie in de Bentpolder. De brief heeft dus voor enige beweging gezorgd bij de gemeente. Wij houden in de gaten hoe dit verder gaat verlopen.

Samen met de gemeente hebben wij een werkgroep wonen opgericht. Deze werkgroep is opgericht om te komen tot een nieuw bouwplan in Vollenhove. De eerste actie vanuit de werkgroep was een digitale bijeenkomst met bewoners om een korte aftrap te geven en bewoners te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe bouwlocatie. In de werkgroep zitten naast de gemeente en enkele bestuursleden van de BVVS ook een paar enthousiaste bewoners die zich hebben aangemeld om mee te denken over hoe Vollenhove in de toekomst woont. Wij zijn blij dat er bewoners zijn die zich actief inzetten binnen deze werkgroep. De volgende actie vanuit de werkgroep zal een enquête zijn, waarmee wij uw eventuele woonwensen willen peilen. Deze enquête zal over enkele weken worden gehouden, zowel analoog als digitaal. Zodra er meer bekend is over de enquête, houden wij u hiervan op de hoogte via de gebruikelijke kanalen. In september wil de werkgroep een avond organiseren in de Burght, waarop de uitkomst van de enquête zal worden besproken. Tevens is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen en zal er gevraagd worden wat u een geschikte locatie voor een nieuw bouwplan vind. Meer nieuws hierover volgt.

Naast de bovenstaande punten zijn er op dit moment veel projecten die op dit moment lopen binnen de BVVS. Een voorbeeld daarvan is dat er inmiddels een begin gemaakt is aan het verfraaien van de Kaap nabij de Noordwal. De eerste contouren beginnen al goed zichtbaar te worden. Daarnaast is er een avond geweest waarop drie ontwerpen voor de fietstunnel zijn gepresenteerd door de ontwerpers. Een door ons samengestelde jury, bestaande uit een zeer uiteenlopend gezelschap, heeft de ontwerpen beoordeeld en daaruit is het ontwerp van Jeroen Hoolsema als beste naar voren gekomen. Wij gaan nu samen met Jeroen en de gemeente dit ontwerp verder uitwerken zodat het aangebracht kan worden in de tunnel. Wij bedanken alle ontwerpers voor hun inzet en feliciteren Jeroen met het winnende ontwerp.

Afgelopen zondag (6 juni) bestond de BVVS 25 jaar! Wij hebben hier helaas vanwege de corona maatregelen niet veel aandacht aan kunnen besteden. Echter zijn de voorbereidingen voor een bijeenkomst waarin het jubileum wordt gevierd gewoon door gegaan. Vooralsnog is het de bedoeling om op zaterdag 2 oktober een bijeenkomst te organiseren om dit heugelijke feit te vieren en stil te staan bij wat de BVVS in de afgelopen 25 jaar heeft betekend voor Vollenhove.