Zo is door de gemeente om onze mening gevraagd inzake een aantal verkeerssituaties in Vollenhove. Naast het geven van onze mening geven wij bij specifieke casussen bij de gemeente tevens aan dat de uitvoering van en de verantwoording voor de handeling en de communicatie daaromtrent op het bordje ligt bij de gemeente en niet bij ons als belangenvereniging.

Deze vergadering hebben wij ons gebogen over een onderhoudsplan voor wat betreft de 6 minuten-zone in Vollenhove. Vanaf het begin af aan verzorgt Installatiebedrijf Boxum BV uit Vollenhove volledig belangeloos de installatie welke zich in de AED kasten bevindt. Grote klasse natuurlijk!

Maar het onderhoud aan het AED apparaat zelf moet ook gebeuren. Door ons zijn offertes opgevraagd van de kosten van het jaarlijks onderhouden en weer inzetbaar krijgen na een eventueel gebruik ervan. Dit gaat niet voor niks kunnen wij u meegeven, maar het zal toch moeten gebeuren als we een adequaat 6 minuten-zone in stand willen houden. In de algemene ledenvergadering meer hierover.

Verder hebben we gesproken over de ontwikkelingen van het vliegveld Lelystad. Via de media hebben wij vernomen dat het gebied De Weeribben-De Wieden, wanneer het vliegveld in gebruik is, in een wachtcirkel ligt en dat de vliegtuigen laag over ons gebied en dus ook over of nabij Vollenhove overvliegen.

Tijdens de politieke bijeenkomst, die we onlangs hebben georganiseerd met afgevaardigden van alle fracties, hebben we dit onderwerp besproken en onze zorgen geuit. Nu ook de zorgen van omliggende gemeenten, over het mogelijk  geluidsoverlast, toenemen hebben wij een brief naar het college gestuurd met de vraag welk standpunt en/of welke actie de gemeente Steenwijkerland hierin gaat ondernemen of in heeft ondernomen. Wilt u meer weten over de komende situatie omtrent het vliegveld Lelystad dan kunt u de volgende websites bezoeken:

  • http://hoogoverijssel.nl
  • http://lelystadhogeraanvliegen.petities.nl

Ook hebben we de wijkagent geadviseerd het Brommerrijden/Luilakken tijdens Koningsnacht weer net zo te organiseren als vorig jaar. We waren toen tevreden over de hernieuwde tijden van het rijden, van 4.00 tot 7.30 uur, en wat goed gaat moet goed blijven.

De afgelopen periode hebben wij een aantal bijeenkomsten over diverse onderwerpen bijgewoond en er staan er ook weer een aantal interessante overleggen op de agenda. Zo komen wij binnenkort in gesprek over het openbaar vervoer, intelligente straatverlichting, diverse verkeerssituaties in Vollenhove, de Whatsappgroepen (waarvoor u zich uiteraard nog kunt aanmelden), en de toekomst van de Rabobank in Vollenhove.

En uiteraard  hebben we de ledenvergadering van aankomende woensdag 29 maart 2017 om 19.30 uur in De Burght voorbereid. Ondermeer zijn de financien  en het programma doorgenomen; wij zijn er klaar voor! Wij hopen u deze avond graag te ontmoeten.