Tijdens de bestuursvergadering van maart hebben we ons met name bezig gehouden met de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering die op 6 maart is gehouden. De laatste puntjes werden op de “i” gezet, waarna we de overige agendapunten hebben behandeld.

Een besproken punt hierbij was het Bidboek Land van Weerribben en Wieden. In dit door de gemeente Steenwijkerland opgestelde verhaal worden de parels van de gemeente besproken en aangegeven waar de komende jaren in zal worden geïnvesteerd. Helaas wordt in het bidboek hoofdzakelijk gesproken over projecten in Steenwijk en Giethoorn en blijkt er nauwelijks geld te zijn gereserveerd voor projecten in het westelijke deel van de gemeente. Tijdens de politieke avond die wij op 10 april zullen houden met alle politieke partijen, zullen wij dit onderwerp zeker ter tafel brengen. Wat ons betreft moeten er ook gelden naar dit deel van de gemeente.

Wij zijn bezig met het maken van een startdocument voor het opknappen van de fietstunnel. In dit startdocument leggen wij vast wat de stand van zaken op dit moment is van de tunnel, hoe we het proces aan gaan vliegen en hoe de financiering kan worden geregeld. Hierbij willen we ook rekening houden met alle uren die wij hier als BVVS in zullen gaan steken. Ook willen wij bij het aankleden van de tunnel gebruik maken van uw ideeën. Zodra hier meer over bekend is, laten wij ons horen!

Na lange tijd is er ook weer een overleg met de verkeerscommissie geweest. In het overleg hebben we gekeken wat de meest urgente punten zijn waar wat aan moet gebeuren en welke punten over een iets langere termijn aan de beurt zijn. Op korte termijn zal de gemeente met een voorstel komen voor de aansluiting van het Marten Kingmaplein op de Voorpoort en voor de drempel in Het Franse Pad te hoogte van de tandarts.

De staat van onderhoud van de bermen aan de Noordwal houdt ons al lange tijd bezig. De gemeente heeft ons toegezegd op korte termijn de grootste gaten met speciaal zand aan te zullen vullen. Dit is volgens ons inziens maar een oplossing voor de korte termijn. Gezien de verdere ontwikkelingen aan de Noordwal en het steeds drukker wordende fiets- en wandelverkeer vinden wij dat er meer moet gebeuren met de Noordwal. Ook dit punt zullen wij op de politieke avond met de partijen bespreken.