Tijdens de bestuursvergadering van maart hebben we ons met name bezig gehouden met de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering die op 11 maart is gehouden. De laatste puntjes werden op de “i” gezet, waarna we de overige agendapunten hebben behandeld.

Vanuit de gemeente is het bericht gekomen dat er grote vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot het kunstwerk dat aan het KPN-huisje Aan Zee zal komen te hangen. Volgens de laatste berichten is Cronquels druk bezig met het vervaardigen van het kunstwerk en de verwachting is dat deze eind mei kan worden onthuld.

Een andere update kwam er vanuit de gemeente over de nieuwe opgang vanaf het Bentenpad de dijk op. Zoals het nu lijkt zal dit pad 30 april gereed moeten zijn.

Ook hebben wij vanuit de gemeente te horen gekregen dat de fietsenstalling aan de Weijert (tegenover Drok) zeer binnenkort zal worden uitgebreid. Op dit moment is er te weinig stallingsruimte om alle fietsen kwijt te kunnen. Wij hopen dat met de uitbreiding dit probleem wordt opgelost.

Er is een overleg geweest met de nieuwe aanwonenden van de oude haven en de gemeente. Aanleiding was de huidige inrichting voor de nieuwe woningen en de algehele staat van onderhoud van het havengebied. Wat betreft dat eerste punt is afgesproken dat de gemeente dit stukje straat definitief zal inrichten in de stijl van het omliggende gebied. Dit naar tevredenheid van de aanwonenden. Wat betreft het onderhoud van het havengebied zal de gemeente een onderhoudsplan opstellen waarin wordt vastgelegd wat het niveau van onderhoud behoort te zijn en wie waar verantwoordelijk voor is. Wij hopen dat hiermee het onderhoud van het havengebied weer op een acceptabel niveau komt.