De vijfde bestuursvergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad stond voor een deel in het teken van de overlast die inwoners hebben ervaren met betrekking tot het luilakken. De brommers die zonder uitlaat door de straten van de binnenstad reden hadden niet meer, zoals ooit bedoeld de intentie om mensen vroeg uit de veren te halen, maar veel meer de bedoeling om mensen de gehele nacht wakker te houden. Veel inwoners hebben daarom bij de politie, de gemeente en de belangenvereniging geklaagd. Een steeds groter aantal mensen ontvlucht in de Koningsnacht het centrum van Vollenhove om bijvoorbeeld op een nabijgelegen camping de nacht door te brengen. Volgens een inspreker op de vergadering is dit toch niet zoals we het graag willen zien. Daarom is bij de gemeente een dringend verzoek neergelegd om te kijken of er in overleg met de jeugd gekomen kan worden tot een aantal afspraken waarin iedereen zich kan vinden. Als dat het uitgangspunt is dan kan het niet anders dan dat er volgend jaar met een beter gevoel op kan worden teruggekeken. Men wacht het antwoord van de gemeente af.

Andere agendapunten zijn onder andere de steeds grotere claim, die de participatiemaatschappij legt verenigingen zoals de BVVS. Goed om overal over te mogen meepraten, maar het moet wel behapbaar blijven.  Veel initiatieven, overigens allemaal goed bedoeld, schreeuwen om aandacht. En de vrijwilligers moeten zich hoeden voor het op de schouders nemen van alles wat voorbijkomt. De rol van de plaatselijke belangen moet verschuiven naar een ander type organisatie, waarbij vooral de logistiek en de organisatie voorop staat. Er is nogal wat gerealiseerd en er moet nogal wat op poten gezet worden en in de benen gehouden worden. Dan loopt men ook nog geregeld aan tegen de traagheid van de besluitvorming. Begrijpelijk als het gaat om bijvoorbeeld de verkeersplannen en de stadsvisie. Immers het is ieders recht om daartegen bezwaren aan te tekenen. Maar dat alles zorgt voor vertraging in plannen, die soms al jaren op de plank liggen. Soms schuift men alles op het conto van de gemeente, maar in een democratie zijn ook alle burgers (en dat is hun goed recht) de remmende factor. Hopelijk zal er binnenkort een goed verkeersplan liggen en kan het Voorpoortplein de gestalte krijgen die het meeste recht doet aan wat we met elkaar willen.

De BVVS is ook betrokken bij de pilot verlichting, waar het gaat om het aanpassen van de verlichting in de gemeente. Na een proefperiode kan dan een weloverwogen keuze gemaakt worden over het type straatverlichting dat gewenst is. Verder komen op de vergadering allerlei zaken aan de orde waarvan het belangrijk is om continu bij de verantwoordelijke instanties aan de bel te trekken om oplossingen. Zo vraagt men al jaren om het verwijderen van de in onbruik geraakte computer (VVV) bij de haven. Binnenkort zal dat worden opgelost. De ANWB informatieborden zijn door een vrijwilliger opgeknapt. Fijn om te zien dat het ook zo kan. Samen maken we de leefomgeving aangenaam om in te vertoeven.

De afspraken met betrekking tot de vlag ophangers en de verzorgers van de hertenkamp worden ondertussen afgerond. Er werden een groot aantal  vergaderingen en bijeenkomsten bezocht met als doel om samen zaken aan te pakken en zo min mogelijk dubbel werk te verrichten.

Telkens terugkomende zaken zijn natuurlijk de plaatsing van de AED’s (vordert gestaag), het zwembad, het beeld van Garriet Jan en Annegien en niet onbelangrijk de aanpassing van het verkeerscirculatieplan, dat op de commissie Bezwaar en Beroep is aangehouden. Dit komt dus later dit jaar opnieuw terug. Leden kunnen ten allen tijden een afspraak maken om tijdens de vergadering hun verhaal bij de BVVS te komen houden. Via de website is alle informatie daarover te vinden.