De mei vergadering van de Belangenvereniging Vollenhove Stad is inmiddels weer een feit.

Weer vele onderwerpen zijn door ons bij de hoorns gevat.

Van der Graaf bv heeft op eigen initiatief besloten een AED beschikbaar te stellen en te onderhouden en heeft deze aangemeld ten behoeve van de Vollenhoofse AED dekking.
De BVVS waardeert dit geweldige initiatief ten zeerste.
Hiermee wordt de kring van het gebied, welke nu door deze AED wordt ‘gedekt’ aan de noordzijde, uitgebreid tot inclusief de Moespot. Op onze website staat de nieuwste versie van het AED overzicht.

Overigens verzorgt het Rode Kruis, Kop van Overijssel, een AED cursus. Deze avondcursus kost € 25,-, welke veelal bij uw verzekeraar te declareren zijn.  U kunt zich voor de cursus aanmelden via 1ehulpcursussen@rodekruis-kopvanoverijssel.nl.

Bij het vorige bezoek van de wijkagent werden wij door hem geïnformeerd over een forse toename van woninginbraken in en rondom Vollenhove, welke overigens gelijke trend houdt met de ontwikkelingen in vergelijkbare provinciale gebieden. Een inmiddels goed beproefd concept in de preventie tegen woninginbraken betreft zogenaamde BuurtApp-groepen. In deze BuurtApp zijn inwoners uit dezelfde straat of wijk met elkaar verbonden, houden in hun buurt een oogje in het zeil en melden verdachte situaties bij de politie en bij elkaar. Door politie en gemeente zijn een aantal landelijke gedragsregels opgesteld om dit te begeleiden. Ook kan de gemeente voorzien in stickers waarmee de buurt duidelijk kan maken dat er een BuurtApp actief is. U leest er meer over op onze website.

Volgens ons zijn de ‘nieuw’ gemaakte afspraken (‘wakker maken’ i.p.v. ‘wakker houden’) omtrent de traditie Luilakken afgelopen Koningsdag erg goed nageleefd. Wij hebben na afloop louter positieve reacties mogen ontvangen. Ook vanaf de zijde van de Luilakkers zijn de decibel wedstrijd en het afsluitende ontbijt goed bevallen.

Op verzoek van de gemeente hebben wij met hen een gesprek gevoerd over de oudejaarshuisjes. Met enige verbazing vernamen wij dat het beleid omtrent de keetweek tegen het licht wordt gehouden. Lastig daarbij was dat we te woord werden gestaan door een ambtenaar die geen enkel beeld heeft bij deze traditie en dus door de BVVS eerst goed moest worden geïnformeerd. Volgens onze informatie is de keetweek afgelopen jaar goed verlopen en naar ons idee kan het huidige beleid zonder wijzigingen worden verlengd. Dit  laatste hebben wij dan ook duidelijk aangegeven! Naar onze indruk moeten de keetweek groepen deze ontwikkeling op het keetweek beleid scherp in de gaten gaan houden. Dit geldt zeker voor de groepen die dit jaar willen starten omdat de gemeente het aantal plaatsen niet wil uitbreiden terwijl er naar ons idee op het evenementen terrein nog ruimte is om nieuwe groepen ook een kans te geven. Wij doen ons best om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hebben verzocht eerst inzage te willen in het nieuwe beleid alvorens deze definitief wordt.

De aankomende weken bezoeken we als BVVS een bijeenkomst over duurzaamheid, nemen we plaats aan tafel bij Wetland Wonen om over de laatste ontwikkelingen op woongebied te praten, overleggen we met de werkgroep ORB over het Park Vollenhove en nemen we deel aan een ‘Wijkschouw’ en aan een initiatief dat het doel heeft om de openbare verlichting in Vollenhove anders in te gaan richten. Ook zal eerdaags een interne evaluatie van het beheer en onderhoud van het hertenkamp plaatsvinden.

Voor een extra BVVS vergadering welke eind mei gepland staat hebben wij de wethouder en de contactambtenaar voor Vollenhove uitgenodigd.

Over de onderwerpen: Zwembad, Voorpoortplein, Kerkplein, ontwikkeling en visie ten aanzien van de locaties “Rondal” en “oude melkfabriek” en de gevolgen van de vorming van een Nationaal Park Weeribben-Wieden horen wij graag het standpunt en mening van onze contactwethouder.

Heeft u een onderwerp of idee waarvan u vindt dat wij daar als BVVS aandacht aan zouden moeten schenken? Schroom niet en geef dit aan ons door! Op onze website treft u onze algemene contactgegevens aan. Tevens treft u ook de contactgegevens aan van de bestuursleden. Indien u dat prettiger vind kunt u deze mensen ook altijd rechtstreeks benaderen.