Op 10 april hebben wij weer onze jaarlijkse politieke avond gehouden. Op deze avond waren van bijna alle politieke partijen afgevaardigden aanwezig om met ons te praten over zaken die wij belangrijk vinden. Wij willen niet alleen met initiatieven komen, maar willen ook horen wat de politiek van bepaalde zaken vindt. Als BVVS willen we ook graag vertellen wat er zoal in Vollenhove speelt. Zaken waarover we het hebben gehad zijn o.a. de woonvisie voor Vollenhove, het Bidbook Land van Weerribben en Wieden, handhaving en toezicht en het onderhoud van de bermen langs de Noordwal.

Een afvaardiging van de BVVS heeft enkele weken geleden een overleg gehad met onze contactwethouder Trijn Jongman over het Bidbook Land van Weerribben en Wieden en hoe dit tot stand is gekomen. Naar onze mening komt Vollenhove er namelijk nogal bekaaid van af in dit stuk. De wethouder heeft uitleg gegeven over hoe dit stuk tot stand is gekomen en dat er toch wel iets voor Vollenhove en omstreken in zit. Naar aanleiding hiervan is ook gekeken hoe Vollenhove in het vervolg beter kan worden betrokken bij het opstellen van dergelijke stukken en hoe wij hierin zelf ook met initiatieven kunnen komen. Kortom een positief gesprek waarin stappen zijn gezet om op dit gebied in de toekomst goed met elkaar samen te kunnen werken.

In de nacht van 26 op 27 april heeft weer het jaarlijkse luilakken plaatsgevonden. Van ’s morgens 4 tot half 8 reden er weer brommers door Vollenhove, wat netjes volgens de afspraken is. Wij hebben vernomen dat er bij de politie 4 meldingen van overlast zijn binnengekomen.

Samen met de bewoners van Aan Zee en de gemeente zijn we aan het kijken hoe we het KPN huisje dat daar staat wat aan kunnen kleden, zodat het wat beter past in de net opgeknapte omgeving. Er zijn wat ideeën over de aankleding en de gemeente gaat nu kijken hoe dit verder kan worden uitgewerkt. Weer een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!

Op vrijdagmiddag 7 juni zal om 16.00 uur het kunstwerk van ’t Olde Huys aan de binnenhaven worden onthuld. Dit zal worden gedaan door wethouder Trijn Jongman en ontwerpster Marinka Westhuis. Afgelopen week is de fundering van het kunstwerk geplaatst en het kunstwerk zelf staat ook al klaar. Nu maar hopen dat de nieuwe picknicktafel met het informatiepaneel ook op tijd klaar is, dan kan alles netjes worden afgewerkt voor de onthulling.
De tegelroute die al enkele jaren door Vollenhove loopt is ook weer opgefrist: de route is weer compleet en voert de wandelaars langs de mooie plekjes van Vollenhove en natuurlijk ook langs het nieuwe te onthullen kunstwerk. Een route met een beschrijving van de bezienswaardigheden is te verkrijgen bij het CHC.

Wij hebben al enkele malen klachten binnen gekregen over de voorrangssituatie tussen het Marten Kingmaplein en de Voorpoort. De voorrangssituatie zal nu zo worden gewijzigd, dat het verkeer op de Voorpoort voorrang heeft. Dit zal worden aangegeven met haaientanden en een verkeersbord. Tevens is de haag aan de overkant verbreed, zodat daar niet meer kan worden geparkeerd. Wij hopen dat de nieuwe situatie duidelijkheid schept.

Tijdens de ALV van afgelopen maart hebben wij de vraag gekregen of er in Vollenhove meer afvalbakken kunnen worden geplaatst om hondenpoep in weg te gooien. De reactie die wij op die vraag kregen van de gemeente was voor ons niet bevredigend. Wij gaan nu onderzoeken of het beleid van de gemeente aangepast kan worden en willen daarin de wensen van de inwoners meenemen. We hopen binnenkort meer ontwikkelingen hierover met u te kunnen delen en zullen dan de meningen van de bevolking peilen.
Tevens is naar aanleiding van de ALV de toegang naar het monument bekeken: de toegankelijkheid naar het monument (zonder over het gras te hoeven lopen) kan worden verbeterd om het looppad dat door het park loopt, en die ook langs het monument loopt, aan de zijkant te verbinden met het monument. Als BVVS vinden wij dit een passende oplossing en bij geen tegenbericht vanuit de bevolking, kan dit naar ons idee uitgevoerd worden door de gemeente.