Ook de bestuursvergadering van mei heeft weer plaatsgevonden vanachter de keukentafel. Ieder in zijn eigen keuken welteverstaan. Het blijft een wat onwennige manier van vergaderen, maar op deze manier kunnen we de zaken wel enigszins aan de gang houden. Ook de overleggen met andere partijen zoals de gemeente beginnen weer langzaam te komen. Ook wordt voorzichtig begonnen met het opstarten van nieuwe projecten. Zo heeft de gemeente ons benaderd om samen met hen en eventueel andere partijen te kijken hoe we in Vollenhove het thema duurzaamheid / energietransitie handen en voeten kunnen geven. Binnenkort zullen hiervoor de eerste gesprekken worden gestart. Hetzelfde geldt voor een project over asbestsanering voor particulieren. Ook hier wil de gemeente samen met ons kijken hoe we dit handen en voeten kunnen geven.

Naast de gemeente zijn we ook benaderd door Landschap Overijssel. Zij willen samen met ons en met andere partijen kijken wat er kan worden gedaan om de kwaliteit van natuur en landschap te versterken en het verbeteren van de biodiversiteit. Ook hiervoor zullen binnenkort de eerste gesprekken worden opgestart. Zodra er over de bovenstaande projecten meer concreets is te melden, zullen wij u daarover uiteraard informeren.

Zoals wellicht bekend zijn er plannen om rondom het terrein van het NLR en Duits- Nederlandse Windtunnels te gebruiken als locatie voor een nieuw RDW-testcentrum en daarmee het opzetten van een Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC). De gemeente Noordoostpolder nodigt omwonenden van het NLR terrein uit om deel te nemen aan een klankbordgroep MITC. De gemeente wil hiermee de omgeving betrekken bij de voorbereiding van het (eventuele) plan voor de ontwikkeling van MITC. Op deze wijze heeft de omgeving, al voor de officiële besluitvorming, de mogelijkheid om ideeën in te brengen. Naast een vertegenwoordiging van de Repelweg, de Vollenhoverweg en de Voorsterweg zijn ook de belangenverenigingen van Marknesse en Vollenhove gevraagd om in de klankbordgroep plaats te nemen. Op deze wijze zijn wij aangesloten en kunnen wij ook de belangen van Vollenhove behartigen in dit proces.

Van de provincie Overijssel hebben wij bericht ontvangen dat er groot onderhoud aan de provinciale weg zal worden uitgevoerd. Dit betreft het gedeelte van de rotonde bij de Schaarweg (incl. rotonde zelf), via de rotonde bij de Moespot tot de brug over het kanaal. De werkzaamheden zullen begin september worden gestart en zullen ca. 5 weken duren. Om de bereikbaarheid van Vollenhove zo groot mogelijk te houden, zullen de werkzaamheden in drie fases worden uitgevoerd. Zodra er meer informatie vanuit de provincie komt (bijvoorbeeld kaartmateriaal) zullen wij dit op onze site laten zien. Voor aanvang van de werkzaamheden zal er door de provincie nog een informatieavond worden gehouden om de werkzaamheden en de exacte planning uit te leggen.

Vorige week ontvingen wij het bericht dat er op het havenhoofd graffiti was aangebracht op het straatwerk en het bankje ter plaatse. Ook een bord aan het kanaal is voorzien van dezelfde teksten. Wij hebben de gemeente gevraagd om de graffiti te verwijderen en dat is gelukkig snel gedaan. Wij merken echter steeds vaker dat er van dit soort vernielingen worden gedaan. Enkele maanden terug zijn er bankjes in het park op dezelfde wijze behandeld en ook op het bergje in het park is de bestrating er uit gehaald en vanaf de heuvel naar beneden gerold. Wij betreuren het zeer dat dit soort dingen plaatsvinden in Vollenhove en hopen / verwachten dat iedereen zijn best doet om dergelijke zaken te voorkomen. Dit hoeft niet in ons mooie Vollenhove!