In deze vergadering hebben we onder meer gebrainstormd over en onderwerpen vastgesteld voor de jaarlijks terugkerende van verschillende bijeenkomsten met de contactambtenaar en de politieke partijen.

Als BVVS zijn we aanwezig geweest bij de presentatie van de uitkomsten van het inwonersonderzoek. De bijeenkomst was slecht bezocht. Voor de deelnemers van de presentatie was het lastig te beoordelen welke onderzoeksgroep het betrof en hoe je de uitkomsten moet waarderen. Al evaluerend was de constatering dat de communicatie tussen de gemeente en inwoners nog niet goed verloopt. Op goede ideeën vanuit de samenleving wordt door de gemeente lauw gereageerd.

Deze bijeenkomst, alsmede het recente ontbinden van PB Giethoorn, hebben ons aanleiding gegeven om contact te gaan maken met de diverse andere PB’s in de gemeente om, gerichter dan anders, eens te bespreken waar zij overal tegenaan lopen en dan ons dan gezamenlijk te richten naar Burgemeester en Wethouders.
Wat ons op deze bijeenkomst wel is opgevallen is dat wij als BVVS in waarderingcijfer zakken van een dikke zes naar een krappe voldoende. Wat ons betreft onder de maat, werk aan de winkel dus..

Deze avond ook de tijd genomen om alles omtrent het kunstobject  Garriet Jan en Annegien door te nemen. Er zijn bij ons meedere signalen binnengekomen dat de keuze voor een wat meer moderner beeld is achteraf als jammer ervaren wordt.. Menig inwoner had een ander beeld voor ogen.
Destijds is het beeld door de kunstcommissie uitgekozen. Een commissie die een afspiegeling betrof van de bevolking. Dat het uiteindelijke resultaat dan voor sommigen tegenvalt is daarbij niet te voorkomen, het blijft nou eenmaal kunst.. De meerderheid heeft destijds beslist voor een moderner uitstraling. Hoewel je nooit een ieder tevreden kunt stellen horen wij graag van u hoe wij bij  een volgende keer u als inwoners nog beter bij een keuze kunnen betrekken.

Ook zijn er gedurende de vergadering diverse gevolgen en opgedane ervaringen als gevolg van de gewijzigde verkeerscirculatie besproken. Samen met de VOC wordt er gewerkt aan een overzicht welke aan de gemeente wordt gezonden. Wordt vervolgd.