De penningmeester nam deze november vergadering de honneurs waar als voorzitter en had heel wat agendapunten onder de hamer.

Inwoners, leden en vertegenwoordigers van organisaties kunnen zich altijd bij de BVVS melden met aandachtspunten, ideeën en voorstellen en dan maken we daar in overleg in een volgende vergadering ruimte voor. Dit keer kregen we bezoek van een lid die te horen had gekregen dat de wildroosters in de fietspaden rondom Vollenhove vervelende obstakels kunnen zijn om wandelend, fietsend of met een scootmobiel te nemen. Vooral ouderen ervaren dit als een risicovolle onderneming. Hij opperde het idee om seizoensgebonden kunststofrijplaten aan te schaffen voor de wildroosters op de diverse wandel- en fietspaden rondom Vollenhove. Wanneer de weidegebieden niet door vee gebruikt worden, zoals in de winterperiode, zouden deze ingezet kunnen worden. Verder is het zinvol om te gaan bekijken waar roosters überhaupt geen functie meer hebben en deze dan te verwijderen. We gaan aan de slag met dit idee.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 zijn er weer bestuursleden aftredend en met de tussentijdse ontstane vacature van voorzitter zullen we “de boer” op moeten voor nieuwe bestuursleden. Wanneer u binnenkort door één van ons wordt benaderd: denk er serieus over na; we zijn een leuke club vrijwilligers die voor Vollenhove al heel wat heeft kunnen betekenen en er naar streeft om in projecten concreter te gaan samenwerken met gemeenten en inwoners. Daarvoor hebben we enthousiaste leden nodig die graag verschil willen maken.

In de december vergadering proberen we het programma voor de ALV verder uit te werken die gepland staat op woensdag 6 maart.

Het kunstwerk is inmiddels in bewerking en de verwachting is dat deze in het voorjaar van 2019 klaar is. Aanvullend zullen we proberen ook voorzieningen te treffen om het kunstwerk aan te lichten. Mogelijkheden hiervoor worden op dit moment uitgezocht.

We brainstormen alweer over nieuwe Matrixplannen voor onze stad en ommelanden en hebben het opknappen van het fietstunneltje met daarbij een innovatieve verlichting op het wensenlijstje gezet. Ook zouden we graag de entree van Vollenhove, vanaf het kanaal, voor (boot)toeristen wat eigentijdser en opvallender willen hebben. Heeft u ook ideeën voor de Matrix dorpsplannen? Laat het ons weten en breng ze in!

Opgevallen is dat in Vollenhove nauwelijks laadpalen voor auto’s te vinden zijn. We gaan de gemeente vragen om een aantal laadpalen voor auto’s op openbare parkeerplaatsen in Vollenhove te installeren.

Ook zijn we het met de leden eens die ons daarop wijzen waar het gaat om de staat van straten, stegen en stoepen in het centrum die risicovol zijn voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel of rollator. Opstaande randen en stenen, goten en straten die te rond lopen zorgen voor valrisico. Over 3 jaar vinden er dan wel rioleringswerkzaamheden plaats, maar wij zijn van mening dat het nodig is om op diverse plaatsen de problemen nu aan te pakken.

De AED’s voor de burgerhulpverlening zijn weer uitgebreid met een extra AED bij de tandartspraktijk. Deze is inmiddels aangemeld bij hartslag.nu en deze kan vanaf nu ook ingezet worden.
De kasten van de AED’s worden verwarmd om zodoende de accu van de AED in vermogen te kunnen houden. De firma Boxum zal binnenkort weer een inspectieronde doen.

Binnenkort denken we mee aan de ontwikkelingen over wonen en zorg in onze omgeving. We zijn daarvoor uitgenodigd en zullen aanhaken.

In de december vergadering krijgen we bezoek van onze contactambtenaar. We hebben weer genoeg te bespreken en af te stemmen!