Wij krijgen de laatste tijd steeds meer klachten binnen over hondenpoep op plaatsen waar dit niet gewenst is. Op een aantal openbare velden, zoals bij Het Goor en Old Ruitenborgh wordt vaak hondenpoep gesignaleerd tot grote ergernis van inwoners. Daarnaast wordt een gemis ervaren aan afvalbakken voor hondenpoep door hondenbezitters. BVVS heeft dit probleem aangekaart bij de gemeente en gevraagd of het hondenpoepbeleid nog wel toereikend is. De gemeente is van mening dat het hondenbeleid goed functioneert en geen aanpassing behoeft. BVVS gaat een avond organiseren in Vollenhove om in overleg met de gemeente en hondenbezitters de mogelijkheden te verkennen binnen het huidige beleid. Staan de afvalbakken nog wel op de juiste plaats en zijn de losloop-terreinen nog toereikend? Zodra meer bekend is over deze avond zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

In Vollenhove zijn er op dit moment geen openbare laadpunten voor elektrische auto’s. Vanuit de gemeente is aangegeven dat dit op korte termijn zou worden opgepakt. Inmiddels hebben wij een inventarisatie ontvangen van de gemeente, waarop is aangegeven dat er bij de buitenhaven en bij Nieuw Clarenberg een laadpunt is voorgesteld. Op de inventarisatie hebben wij nog enkele andere locaties aangegeven die ons inziens (beter) geschikt zijn, zoals bijvoorbeeld op de parkeerplaats van de Burght. Wij verwachten begin volgend jaar de uitkomst van de inventarisatie te kunnen verwachten en te kunnen melden waar de laadpunten komen te staan.

Zoals gebruikelijk zal de fontein in het park weer in de winterstalling gaan. Ergens in november zal de fontein door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderen en van het benodigde onderhoud worden voorzien. In april zal de fontein weer terug worden geplaatst in het park.

In de afgelopen week is de straatverlichting in de omgeving Doeveslag uitgevallen. Via Facebook en andere media hebben wij hier veel vragen over gekregen. Wij hebben hier dan ook melding van gedaan bij de gemeente. Dit kunt u echter zelf ook doen via lms.nederlandslicht.nl. Ook staat hier een telefoonnummer vermeld die u kunt bellen bij niet oploste storingen en/of situaties die dringend moeten worden opgelost. Op die manier kan de storing nog sneller bij de gemeente kenbaar worden gemaakt en er actie worden ondernomen.

De VVVV houdt al enkele jaren een nieuwjaarsreceptie voor haar vrijwilligers. Vorig jaar zijn ook de Vollenhoofsch Fanfare en Typisch Vollenhove hier bij aangesloten. In een overleg tussen verschillende verenigingen in Vollenhove is besproken hoe dit nog breder getrokken kan worden en meer verenigingen zich hier bij willen aansluiten. Op deze manier kunnen de verenigingen en organisaties hun waardering voor hun vrijwilligers laten blijken onder het genot van een hapje en een drankje. Want alleen door hun inzet kan het rijke verenigingsleven in Vollenhove in stand blijven en houden we op deze manier onze mooie stad leefbaar.

Op dit moment hebben zich al verschillende verenigingen aangegeven hier aan mee te gaan doen, waaronder ook de BVVS. De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 4 januari van 20.00 tot 22.00 uur in de Burght. Vanaf 22.00 uur zet de Burght de feestelijkheden door met het Nieuwjaarsfeest onder begeleiding van de welbekende band Melrose. Binnenkort zult u op de hoogte worden gebracht van de deelnemende verenigingen en organisaties en zullen de uitnodigingen worden verstuurd. Wij hopen dat dit initiatief veel succes zal hebben en een terugkerend evenement zal worden.

Verder hebben we als werkveldhouders de afgelopen tijd verschillende vergaderingen bezocht. Zo was er o.a. een overleg bij Wetland Wonen over wonen in de toekomst, is de ROCOV (openbaar vervoer) vergadering bezocht, waren we vertegenwoordigd bij visie op toerisme en is de 1e editie van het Praathuis bezocht. Het overleg met de contactwethouder was erg zinvol en voor herhaling vatbaar. Dit zal dan ook jaarlijks gebeuren.
Ook de komende tijd zullen wij vertegenwoordigd zijn bij: ketenoverleg, verkeerscommissie, halfjaarlijks overleg met Wetland Wonen en zijn er enkele afspraken met de gemeente over diverse zaken waar wij bij betrokken zijn (KPN huisje Aan Zee, tunnel, doortrekken pad Bentpolder en Kaap de Voorst).

Zodra hier meer nieuws over is laten wij u dit weten!