Er komen bij ons veel vragen binnen over Sint Maarten. Gaat het door en wat zijn de regels? In Vollenhove is er geen partij die Sint Maarten, dus er is ook geen partij die het af kan lassen. Wij hebben bij de gemeente de vraag neergelegd of er vanuit de gemeente nog een richtlijn wordt afgegeven. Zij geeft aan dat de gemeente Steenwijkerland de lijn van de Veiligheidsregio IJsselland volgt. Tijdens het schrijven van dit bericht wordt in de Veiligheidsregio IJsselland Sint Maarten niet ontmoedigd, maar wordt er wel een dringend beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel. Indien u hier de meest recente informatie over wilt lezen, raden wij u aan de website www.vrijsselland.nl te bezoeken.

Hertenkamp Vollenhove (verbonden aan BVVS) heeft meegedaan aan de Rabo Clubsupport actie. Mede dankzij uw stemmen heeft het Hertenkamp een bedrag van € 1.257,72 opgehaald. Wij zijn er van overtuigd dat dit bedrag een mooie start is voor de plannen die het Hertenkamp heeft, zoals de aanschaf van enkele nieuwe dieren en het verbeteren van het sproeisysteem. Namens het Hertenkamp bedankt voor uw steun!

Zoals gebruikelijk wordt in november de contributie voor de BVVS geïnd. Bij de meeste mensen gaat dit via automatische incasso. Echter zijn er ook nog leden die hun contributie contact willen betalen. Hiervoor kwam onze penningmeester bij deze leden langs de deur. Echter vanwege het corona-virus gaan we dat dit jaar anders aanpakken. De betreffende leden krijgen een brief in de bus waarin ze worden verzocht de contributie dit jaar per bank over te maken. Indien zij dit niet willen, kunnen zij de contributie in een enveloppe bij de penningmeester in de brievenbus doen. De gegevens hiervoor zullen in de brief worden vermeld. Indien u nog geen lid bent van de BVVS, maar u dit wel zou willen, kunt u zich aanmelden via de website www.bvvs.nu. De contributie hiervoor bedraagt € 6,- per jaar.

De BVVS heeft in de afgelopen maand een overleg gehad met de gemeente Steenwijkerland over nieuwe woningbouwlocaties in Vollenhove. Het bestaande nieuwbouwplan is nagenoeg vol en wij vernemen dat er nog voldoende vraag naar woningen is in Vollenhove om na te gaan denken over mogelijke nieuwe nieuwbouw locaties. Zeker omdat de voorbereiding van dergelijke plannen gerust een jaar of 3 kunnen duren. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat de BVVS samen met de gemeente gaat kijken waar echt behoefte aan is in Vollenhove. De gemeente gaat ondertussen in breed overleg kijken naar mogelijke locaties in en om Vollenhove. Voor ons is het erg belangrijk dat ook de bevolking van Vollenhove in dit proces wordt betrokken. Dit zal dan ook zeker gebeuren. Hoe dit precies vorm gegeven zal worden is nog niet helemaal bekend, maar als het zo ver is zult u dit zeker merken.

Van de gemeente hebben wij een plan gekregen voor de aanpak van de begraafplaats aan de Laan van Toutenburgh. Het plan is om door het aanbrengen van aanvullende begroeiing op diverse locaties de begraafplaats een intiemer gevoel mee te geven. Tevens zal er extra beplanting worden aangebracht bij de ‘heuvel’ om de tijdelijke plaatsing van materiaal aan het oog te onttrekken. Wij gaan nog met de gemeente in gesprek over enkele mogelijke aanpassingen, maar in ieder geval zullen de meeste aanpassingen nog dit jaar worden uitgevoerd.

In 2021 wordt de fietstunnel onder de Flevoweg in Vollenhove gerenoveerd. Nu lijkt het ons als BVVS mooi wanneer de binnenkant van de tunnel voorzien wordt van een pakkende en passende aankleding met een link naar Vollenhove (oud/nieuw). Het doel is om de gehele tunnel, dus ook de afwerking van de bestrating, in verband met elkaar te brengen.

Nu weten wij dat Vollenhove veel creatief talent kent! Denk aan de ontwerpen voor het corso en het ontwerp van het kunstwerk bij de binnenhaven. Wie heeft een goed idee en maakt een mooi, passend ontwerp waar de bewoners van Vollenhove, maar ook de toeristen, graag even voor van hun fiets stappen?

Wil je graag een ontwerp maken, meld je dan aan via Ilonka te Riele (i.te.riele@bvvs.nu) of Klaas de Jonge, (k.de.jonge@bvvs.nu). Je ontvangt dan z.s.m. een pakketje met informatie, waaronder de afmetingen van de tunnel en een tekening van de tunnelwanden.