In ons vorige persbericht hebben we het gehad over de informatieavond met betrekking tot wonen en wat uw reacties hierop waren. Er is toen aangegeven dat de gemeente met een reactie zou gaan komen op het proces. Inmiddels heeft de gemeente haar reactie gereed en die kunt u lezen door hier te klikken.

Op het gebied van het zonnepark is het de laatste tijd rustig geweest. Dit neemt niet weg dat er op de achtergrond nog van alles is gebeurd. De gemeente heeft zoals beloofd een evaluatie gehouden onder verschillende plaatselijk belangen en energie coöperaties. Ook de BVVS heeft deelgenomen aan deze evaluatie. Daarnaast hebben wij nog een overleg gehad met Energie Coöperatie Voorst tot Wieden over hoe wij de komende tijd samen kunnen optrekken in de benodigde energie transitie, ieder vanuit zijn eigen rol. Ook heeft een afvaardiging van het bestuur een avond gesproken met enkele omwonenden van het voorgestelde zonnepark. Het was een prettig gesprek en afgesproken is dat, ieder vanuit zijn eigen rol, gewerkt gaat werken aan hetzelfde doel.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn er dus toch nog de nodige zaken die spelen en daarom hebben wij besloten dat het tijd is geworden voor een nieuwsbrief omtrent het zonnepark. Hierin kunt u meer informatie vinden over de hierboven genoemde onderwerpen. Binnenkort kunt u onze nieuwsbrief vinden op onze site en social media.