Belangen Vereniging Vollenhove Stad vergadert

De BVVS heeft een groot aantal onderwerpen behandeld tijdens de maandelijkse bestuursvergadering van oktober. Woensdag 1 oktober werd o.a. gesproken over de herinrichting van het Kerkplein en de aanleg van de rotonde, die passanten en ook inwoners moet attenderen op het belang van Vollenhove in verleden en heden. Verder kwamen onderwerpen als de blauwe container, de ansjoviskelder en de vernieling bij het pannaveld aan de orde. Het herstel van dit laatste is trouwens voorspoedig door de gemeente opgepakt. Ook aan de Noordwal zal binnenkort meer zichtbaar worden van de zo gewenste veranderingen. Voor wat betreft het beeld van Garriet Jan en Annechien op het nieuwe Voorpoortplein zijn kunstenaars benaderd en kan er een begin worden gemaakt met de vergunningsprocedure. De verkeersveiligheid rondom de scholen is eveneens een punt van voortdurende aandacht. Inmiddels zijn bij de rk school de werkzaamheden begonnen. Wat ook actueel is  zijn de veranderingen in de zorg en met name de jeugdzorg. De BVVS houdt ook hier een vinger aan de pols. Er werden de nodige externe bijeenkomsten bezocht, zoals de bijeenkomst van Leader in Dwarsgracht, het voorzittersoverleg, avonden over decentralisatie AWBZ en een info avond over dementie. Ook de toekomst van Steenwijkerland werd op een avond tegen het licht gehouden. Er was een afvaardiging bij de opening van de prachtig vernieuwde Burght. Wat de Stadsranden betreft is er eigenlijk nauwelijks nieuws te melden. Dit jaar zal eveneens een begin worden gemaakt met het bijwerken van het Stadsplan. De inwoners wordt gevraagd om hiernaar te kijken en eventueel zaken aan te dragen, die daar in vermeld zouden kunnen worden. De gemeente heeft aangegeven op de hoogte te worden gesteld van de aanwezigheid van keten. De site van de BVVS is onlangs aangevuld met handige links naar de gemeentesite om gemakkelijker meldingen te kunnen maken van een aantal zaken, zoals b.v. kapotte lantaarnpalen. In ieder geval een reden om vaker de site te raadplegen. De BVVS is een actieve organisatie, die kan bestaan bij de inzet van vrijwilligers en ziet vooral de laatste tijd steeds meer relevante onderwerpen voorbijkomen, die aandacht verdienen. De steun van de leden en overige inwoners kan niet worden gemist. Het laatste nieuws verschijnt op Facebook, Twitter en op de website.