De bestuursvergadering van oktober is alweer voorbij.  De vergadering is voorafgegaan met een bezoek van onze contactambtenaar Kor van de Velde die vergezeld werd door een juridisch medewerker van de gemeente.

Als eerste agendapunt is een eventuele verplaatsing van de weekmarkt van het parkeerplein van De Burght naar het Voorpoortplein en de Molenberg aan bod gekomen.
De reden van verplaatsen is met name gelegen in een terugloop van het aantal bezoekers aan de markt en men verwacht, naast de meer gezellige omgeving, door verplaatsing naar het centrum, deze bezoekers weer terug te krijgen. Aan ons is aangegeven dat de marktmeester al een aantal gesprekken gevoerd heeft met de marktkooplui en bezoekers, maar ook de winkeliers benaderd zijn inzake een verplaatsing. Voor het merendeel hebben zij positief gereageerd. Het plan moet nog naar het college voor goedkeuring en als dit ‘erdoor’ is zal er worden aangevangen met een proefperiode om deze aansluitend te evalueren. Als BVVS zijn wij in ieder geval verheugd met deze ontwikkeling.

Medio oktober zullen de uitkomsten van een evaluatieonderzoek, inzake het Zwembad Vollenhove, bekend worden bij het college en daarna waarschijnlijk breder bekend worden gemaakt. Dit zal hoogstwaarschijnlijk tot een aantal aanbevelingen gaan leiden, wij houden de vinger aan de pols.

Naar aanleiding van een MOR melding wordt er binnenkort (opnieuw) serieus naar het wateroverlast probleem tussen het derde voetbalveld van Sv Veno en de Bourgondiëstraat gekeken. De huidige situatie, die al meerdere jaren bestaat, wordt niet langer getolereerd.

Tevens heeft de contactambtenaar aangegeven dat er een voorstel is om in Vollenhove bij de volgende verkiezingen geen drie maar twee stembureau te openen. Om diverse redenen, maar voornamelijk door de slechte bereikbaarheid, zal Tilvoorde bij de volgende verkiezing niet meer als stembureau worden ingericht en kunnen de kiesgerechtigden terecht bij Nieuw Clarenberg en Landstede. Dit is v.w.b. ruimte en aantallen ruimschoots mogelijk.

Op 25 september jl. hebben de deelnemende partijen, zijnde CIF/Rendo en de wethouders van de 5 betrokken gemeenten (waaronder Gemeente Steenwijkerland), het convenant ondertekend om de aanleg van glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Hiermee is de samenwerking tussen alle partijen een feit en wordt er een inventarisatie gestart voor wat betreft de behoefte.
Om een ieder te informeren worden er meerdere informatieavonden georganiseerd waar u alle informatie kunt verkrijgen over het glasvezelproject. Deze data zijn te vinden op de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Op deze website is tevens ook alle relevante informatie te vinden over dit project en kan ook een postcode check worden gedaan om te kijken of u een glasvezelaansluiting kunt krijgen van CIF/Rendo.

Verder hebben we uitgebreid gesproken over het idee om het fietspad, dat loopt vanaf het voetbalveld door de Bentpolder naar de Noordwal, te verlengen tot bovenop de dijk zodat er een mooi rondje ontstaat tussen de beide fietspaden. Één en ander is nu in gang gezet en uitgezocht. Wordt verder vervolgd.

Het VOC/BVVS projectteam Intelligente Verlichting krijgt langzaam maar zeker steeds meer vorm. Zo is de Stichting Innovatie Lokaal nu een feit en is het bestuur gevormd. Samen met een afvaardiging B&W en ambtenaren van de gemeente Steenwijkerland is een bezoek gebracht  aan Eindhoven waar gelijksoortige projecten zijn bekeken en besproken. Het was een leerzaam bezoek waarbij het innovatieve vermogen is gestimuleerd en het  “buiten de gebaande paden” denken is geprikkeld.