Deze vergadering hebben we Stichting JY op bezoek gehad. Zij wilden ons deelgenoot maken van hun nieuwe initiatief ten aanzien van de invulling van bewoners die geholpen worden bij, kort gezegd, hun dagbesteding. In hun ogen is er een goede combinatie mogelijk tussen de ‘klussen’ die op zijn tijd in de maatschappelijke ruimte moeten worden uitgevoerd en de voornoemde dagbesteding. Wij willen ze daar uiteraard bij ondersteunen. Mooie ontwikkelingen.

Nog wel wat vaag maar interessant om te melden is dat tijdens de bijeenkomst over de ‘ambitiekaart’ is gesproken: het onderzoeken of in Oldemarkt en Vollenhove tot een bepaalde mate als gemeente meer fysiek aanwezig te zijn. Wat dit precies inhoudt en voor ons als Vollenhove gaat betekenen is nog geheel onbekend maar het is in ieder geval een onderwerp van gesprek, het begin van alles!

We zijn uitgenodigd door het stichtingsbestuur van De Burght om het 25 jarige jubileum van MFC De Burght bij te wonen op 13 oktober as. Uiteraard gaan wij op die uitnodiging in, het is tenslotte de Venose ‘huiskamer’, waar we allemaal wel eens komen en die zeer recentelijk is aangepakt en zodoende weer op de toekomst voorbereid. En dat laatste geldt wat ons betreft ook voor de pachters/medewerkers en hun ideeën.

Van de gemeente het bericht gekregen dat onze ideeën voor wat betreft de Matrix 2017 en 2018 zijn goedgekeurd. Dat betekent dat er dit najaar nog wordt aangevangen met de voorbereiding en aanvang van het opknappen van de omgeving van de straat Aan Zee en dat het fietspad vanaf de voetbalvelden door de Bentpolder wordt doorgetrokken tot boven aan de Bentendijk. Zo worden de wandel- en fietsopties voor ons allemaal weer met een mogelijkheid uitgebreid.

Halverwege september weer het ‘halfjaarlijkse’ voorzittersoverleg gehouden. Goed om te merken dat het overleg de functie waar het voor bedoeld is ook daadwerkelijk invult. Vele onderwerpen, die bij meer verenigingen leven, worden besproken en handige tips worden gedeeld. Men weet elkaar makkelijker te vinden en de lijntjes zijn korter. Bij deze de oproep aan alle nog niet aan dit overleg deelnemende verenigingen, stichtingen of ander soortige samenwerkingsvormen om eens aan dit overleg deel te nemen. Tot op heden blijkt het voor een ieder zinvol te zijn. Doe ons een mailtje en we nemen u bij de volgende uitnodiging mee.

Als BVVS een overleg bijgewoond tussen de gemeente en de initiatiefneemsters over het plaatsen van enige speeltoestellen nabij de Rede. De initiatiefneemsters gaan aan de slag met het in kaart brengen van het draagvlak, de opzet van een schets en een voorlopige kosten beraming. Goed initiatief van een aantal enthousiaste bewoners!

Eind november staat de jaarlijkse bijeenkomst voor wat betreft de Keetweek weer op het programma en gaan we de oude en nieuwe geldende afspraken met elkaar doornemen. We kunnen er trots op zijn dat ze ‘in Steenwijk’ elke keer weer verbaasd zijn over de prettige wijze waarop de keetweek in Vollenhove verloopt. Nu ervoor zorgen dat het zo blijft! Overigens hebben wij ook vernomen dat nog niet iedere Keet zich heeft aangemeld? Wellicht ruimte voor nieuwe groepen?!

Voor wat betreft het Innovatielokaal valt te melden dat er (eindelijk) enige voortgang valt te bespeuren. Met enige voorzichtigheid kunnen we melden dat er voor de plannen van dit initiatief ruimte is gevonden op de gemeentelijke begroting. Met een beetje geluk kunnen we zelfs dit jaar nog proefpalen installeren. We houden u op de hoogte.

Tot slot: Nog deze maand gaan we de zogeheten ‘tegelroute’ weer eens helemaal op juistheid controleren en zonodig aan (laten) passen. Het nieuwe asfalt op het koeiendijkje tussen Veno en Blokzijl ligt er bijna in. En voor wie het nog niet gezien heeft; de Kliffen zijn weer eens helemaal opgeschoond. Na enig leuren en sleuren bij het Waterschap Drentse Overijsselse Delta is dit tot stand gekomen, chapeau!

De vergadering afgesloten met een afscheid. Dit was de laatste vergadering van onze voorzitter. Om werk en privé redenen heeft hij moeten besluiten om na vier jaar zijn deelname aan het BVVS bestuur te beëindigen.