In onze vergadering van oktober zijn weer diverse zaken besproken. Onder andere is de stand van zaken van diverse lopende projecten doorgenomen. Hieronder valt bijvoorbeeld het doortrekken van het fietspad door de Bentpolder de dijk op. Nadat er zaken mis zijn gelopen met de vergunning aanvraag, heeft de gemeente de vergunning nogmaals aangevraagd. Het lijkt er nu op dat er zeer binnenkort uitsluitsel zal volgen. Wij houden u op de hoogte!

Een ander punt waar wij ons de komende tijd mee bezig willen houden is de toekomst van de woningbouw in Vollenhove. Op dit moment is het nieuwe plan bijna volgebouwd en is dus de voorraad bouwgrond op. Vragen die ons bezighouden zijn of het mogelijk is om een nieuw plan op te zetten of moeten we eerst eens kijken waar we binnen de bestaande kern locaties kunnen vinden (inbreiding)? En wat zijn de woonwensen vanuit de diverse bewonersgroepen? Binnenkort hebben wij een gesprek met de gemeente om o.a. deze onderwerpen te bespreken. Vanuit de gemeente loopt er al een traject voor dergelijke situaties waar wij vanuit de BVVS op aan kunnen sluiten. Wij hopen u in het eerste kwartaal van 2020 meer nieuws kunnen brengen over het verloop van het traject.

In de afgelopen tijd zijn onze bestuursleden ook naar diverse overleggen geweest. Eén van deze overleggen was het Voorzittersoverleg Vollenhove. 2 maal per jaar komen de voorzitters van diverse verenigingen en stichtingen bij elkaar om te bespreken waar zij allemaal tegenaan lopen en hoe we elkaar kunnen ondersteunen op diverse vlakken. Een onderwerp was bijvoorbeeld de viering van 75 jaar vrijheid in Vollenhove en het verkrijgen van subsidies voor diverse initiatieven. Ook deze keer werd het overleg als nuttig bevonden en is besloten hier mee door te gaan.

Ten behoeve van de viering van 75 jaar vrijheid is er nog een organisatie op zoek naar filmbeelden van de bevrijding van Vollenhove op 15 april 1945. Heeft iemand deze beelden of weet wie ze heeft, zou diegene dan contact op willen nemen met ons secretariaat (secretaris@bvvs.nu). Wij zullen dan de verdere contacten leggen.

Op uitnodiging van onze contactwethouder Trijn Jongman zijn de BVVS en de andere plaatselijke belangen van de kernen die onder haar vallen bij elkaar gekomen in het dorpshuis van Dwarsgracht. Alle genodigde PB’s waren die avond vertegenwoordigd en er is een mooie discussie gevoerd op heel diverse onderdelen. Mooi om te zien dat de problemen waar ze in Kalenberg mee kampen heel anders zijn dan bij ons en bijvoorbeeld Steenwijk centrum. Wij hebben dit als een zeer nuttig overleg gezien en afgesproken is dit 1 maal per jaar te gaan organiseren.

Vorige week is bekend gemaakt dat er glasvezel wordt aangelegd in alle kernen van Steenwijkerland en dus ook in Vollenhove. Wij zijn blij dat het gelukt is en dat Vollenhove op deze manier aan de toekomst blijft werken. Waarschijnlijk zal in december 2019 worden gestart met de aanleg in Scheerwolde, waarna de werkzaamheden zich zullen verspreiden over de andere kernen. Het is de verwachting dat inwoners die zich hebben aangemeld vanaf begin 2020 gebruik kunnen maken van het glasvezel netwerk. Voor de inwoners die zich nog niet hebben aangemeld maar wel willen meeliften op het glasvezel netwerk, is de aanmeld datum verschoven. Tot en met 31 oktober kan men zich nog aanmelden zonder extra na-aansluit kosten. Dit kan nog steeds via de website www.steenwijkerland.glasvezelbuitenaf.nl