Na de vakantie is ook de BVVS weer begonnen. In de september bestuursvergadering werden een groot aantal ingekomen vragen en mededelingen van leden besproken. Het gaat dan over zaken als de staat van het groen, de situatie bij speelterreinen, de voortgang van projecten enz. Vanwege de onduidelijkheid over de definitieve inrichting van het Voorpoortplein  is het ook nog niet mogelijk om het beeld van Garriet Jan en Annegien te plaatsen. De kunstenares is inmiddels al begonnen met het vervaardigen van dit beeld. Ook de rotonde aan de Flevoweg is nog niet helemaal gerealiseerd conform de gemaakte afspraken. Er komen o.a. nog kleinere aanduidingen dat het een rotonde is en een remmingswerk wordt nog geplaatst.

In oktober ontvangt de BVVS het college en zal met hen de stad doorkruisen om te wijzen op de punten die door inwoners als knelpunten worden ervaren. Ook dient dit bezoek om het college te tonen waar de diverse inspanningen toe hebben geleid. Zo zijn ondertussen alle AED’s geplaatst op openbaar toegankelijke plaatsen, mede dankzij de bereidwilligheid en sponsoring van bedrijven en instellingen. De kasten zijn door de BVVS geregeld en de AED’s waren al aanwezig, maar dan achter gesloten deuren. Een prima initiatief dat levensreddend kan zijn. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan de registratie. Dit is leefbaarheid in optima forma en benadrukt het belang van een lidmaatschap voor een Plaatselijk Belang, zoals de BVVS.  Zo doet de BVVS ook mee aan het programma van Vitaal Vollenhove.

In november staat een avond op het programma waar de politieke partijen in de gelegenheid zijn om te vernemen wat er in Stad Vollenhove zoal gebeurt en wat de wensen van de inwoners zijn. Korte lijnen van inwoners naar het bestuur toe dus. Er wordt eveneens heel hard gewerkt om het leefbaarheidsplan te maken (het voormalige stadsplan). Dit gaat op een nieuwe manier, temeer ook omdat er steeds meer expertise van deelnemers wordt vereist. Bundeling van krachten en opbouw van specifieke kennis en vaardigheden zijn daarbij kernbegrippen.

Punten als het zwembad, het park Old Ruitenborgh, de kale plekken in de stad en op het industrieterrein passeerden ook de revue. Voor deze en nog veel meer zaken zal de gemeente om opheldering worden gevraagd. Ook is het noodzakelijk gemaakte afspraken nog eens duidelijk neer te zetten en tot uitvoering te laten komen. Ook is men al druk bezig om een interessant programma samen te stellen voor de jaarlijkse ledenvergadering in maart 2016. Het beloofd weer een goede avond te worden die inwoners niet mogen missen. Via de sociale media en op de site van de BVVS kan nauwlettend worden gevolgd wat de actiepunten voor de komende tijd zijn.

Op donderdag 24 september kunnen inwoners van Vollenhove deelnemen aan het radioprogramma Thuis in de Kop. Het is een programma dat gaat over het uitwisselen van plaatselijke kennis en wetenswaardigheden, afgewisseld met muziek en interviews. Er is tevens een Thuis in de Kop Kwis. Op de site van de BVVS kan door middel van het contactformulier  contact gezocht worden.