De eerste bestuursvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove na ‘het zomerreces’ en ‘het mooiste feest van het jaar’ heeft zoals gewoonlijk een bomvolle agenda. Dit bericht bevat een aantal van de zaken die door het bestuur besproken zijn.

Allereerst wil de BVVS nog even kwijt dat het een geweldig mooi corso was dit jaar. Wat kunnen we met elkaar trots zijn op Veno, dat we dit met elkaar elk jaar toch maar weer neerzetten. In bijzonder: de VVVV, de wagenbouwers en alle andere vrijwilligers, bedankt. Klasse!

De BVVS is geïnformeerd dat het ‘koeiendijkje’ tussen Vollenhove en Blokzijl dit najaar een flinke onderhoudsbeurt krijgt. Dit is het resultaat van het gezamenlijk optreden tussen het plaatselijk belang van Blokzijl en de BVVS richting de eigenaar de gemeente Noordoostpolder.

Niet door de gemeente, maar door enkele Keetweekgangers zijn wij op de hoogte gebracht dat de inschrijving voor het komende oud en nieuw alweer gaande is. Tot onze verassing is daarbij al sprake van een aangepast beleid welke ter info door de gemeente bij het aanvraagformulier wordt meegezonden. Enkele kritieke punten die wij dit voorjaar bij de gemeente als niet wenselijk en niet haalbaar hebben aangegeven zijn daarbij niet overgenomen. Als BVVS zijn we inmiddels weer in de pen geklommen, maar Keetweekgangers, kom zelf ook in actie!

De laatste tijd zijn wij druk bezig geweest met de organisatie van een adequate Buurtpreventie dekking via Whatsapp. Door opgedane ervaringen in andere steden is inmiddels bekend geworden dat veel ‘samenwerkende ogen’ een heel krachtig wapen tegen criminaliteit is. In samenwerking met een aantal vrijwillige wijkcoördinatoren en onze wijkagent organiseren wij op 28 september om 19.30 uur in de Burght een informatieavond, waar u geïnformeerd wordt over de wijze van uitvoering en waarbij uw vragen besproken worden. U bent daarvoor bij deze uitgenodigd! Des te meer mensen er zijn aangesloten, des te beter deze methode werkt. Komt allen!

Op 29 augustus hebben een aantal bestuursleden, samen met de verantwoordelijke gemeenteambtenaren, een rondje door het centrum gefietst. Met als doel om de laatste knelpunten door te spreken voordat de rijrichting zal worden omgedraaid. Zo is er gesproken over knelpunten bij het warenhuis, Hagensdorp en de parkeerverboden. Aanpassingen waar al veel over is gesproken en reeds besluiten over zijn genomen. Geen nieuwe ontwikkelingen dus, maar binnenkort gaan ze plaatsvinden. Het zal vast even wennen worden, maar uiteindelijk wordt het veiliger en op sommige plaatsen stukken beter. Daarbij moeten we natuurlijk nooit uit het oog verliezen dat een ideale situatie in het centrum een utopie is. Roeien met de riemen die je hebt en indien mogelijk zo min mogelijk per auto door het centrum!

Zoals eerder gemeld zal de BVVS in de toekomst gaan werken op basis van een aantal benoemde thema’s zodat het geheel voor de bestuursleden overzichtelijker wordt en de vergaderingen efficiënter. Op deze bestuursvergadering was het thema Duurzaamheid aan de beurt om door ons besproken te worden. Een tweetal bestuursleden hadden dit thema voorbereid. We hebben hier over gebrainstormd en heel wat goede ideeën met elkaar besproken. Mocht u ook nog

ideeën of voorbeelden over het onderwerp Duurzaamheid hebben, schroom niet, informeer ons en doe mee. De ideeën die wij hebben bedacht zijn nog wel heel vers en vergen een lange adem. Wordt dus nog vervolgd. Ook zijn wij bezig om, samen met andere instanties, een App te kunnen ontwikkelingen waarbij de belevingswaarden van Vollenhove te zien zijn. Aansluiting bij deze ontwikkeling is nog mogelijk.

Door onze penningmeester is een overzicht gemaakt van het aantal leden en de verspreiding daarvan in de verschillende wijken van Vollenhove. Conclusie: wij hebben nog steeds veel leden, maar er is nog wel ruimte voor een flinke groei. Binnenkort komen we langs in het kader van een ledenwervingsactie, maar bij deze alvast de oproep: voor vijf euro per jaar praat en beslist u mee over uw eigen leefomgeving. Meer hierover op onze site onder het kopje informatie.