Verslag BVVS bestuursvergadering september 2017

Na een korte zomerstop is het BVVS bestuur afgelopen week weer bijeengekomen voor een vergadering. Zoals altijd ook nu weer interessante agendapunten die aanleiding geven tot een goede vergadering.

Allereerst wensen wij de nieuwe pachters van De Burght veel succes! De aankleding in de ‘huiskamer’, maar ook het aanwezig en beschikbaar zijn op ‘corso-zondag’ zijn ons in ieder geval nu al positief opgevallen. En ons niet alleen!

Wij zijn bevraagd door een aantal van onze leden op de toch wel plotselinge tarief verhoging die Connexxion heeft doorgevoerd. De hoogte van de OV maandabonnementen naar Emmeloord en Zwolle zijn vanaf begin dit schooljaar gelijk en het zal u vast niet verbazen ook significant verhoogd.  Wat ook negatief opvalt in het ‘nieuwe’ systeem is dat het opladen van een aangekocht abonnement 5 dagen duurt, in plaats van een aantal uren zoals het eerder was. Ook het ‘contactpunt’ bij de benzinepomp aan de de Weijert is verdwenen. Allemaal geen fijne ontwikkelingen, maar hieraan voorafgaand zijn wij niet gekend en zijn onze mogelijkheden nihil. Voor nadere informatie kunt u de Connexxion website raadplegen, klachten kunt u daar ook kwijt en wij zullen onze mening in ons eerstvolgende overleg met het ROCOV onder de aandacht brengen.

Gedurende de maanden september en oktober kan het maar zo zijn dat één van de BVVS bestuursleden bij u aan de deur staat om u te vragen zich als lid bij de BVVS aan te melden. Alle adressen in Vollenhove, die niet in ons ledenbestand voorkomen, zullen wij eerst voorzien van een flyer, opgevolgd door een fysiek bezoek.
Wij worden namelijk door vele (externe) partijen en instanties vaak beschouwd als de spreekbuis van de inwoners van Vollenhove. Om als zodanig ook op te kunnen treden vinden wij dat het aantal leden er wel degelijk toe doet. Leden die ons weten te vinden met vragen, opmerkingen dan wel mooie ideeën. De laatste jaren is het ledenbestand gelijk gebleven terwijl Vollenhove is gegroeid, ofwel tijd voor een wervingsactie.

In ons vorige persbericht hebben wij de inwoners van Vollenhove gevraagd om ideeën, omtrent de verbetering van de leefbaarheid, met ons te delen. Dit heeft een aantal goede ideeën opgeleverd. Één ervan betreft het doortrekken van het fietspad, dat loopt door de Bentpolder vanaf het voetbalveld,  tot bovenop de dijk. Dit zal, wat de BVVS betreft, een zogeheten Matrix-project worden en een aanvraag daartoe zullen wij indienen.

Na inventarisatie blijkt dat het, voor een ieder toegankelijk voetbalveldje, naast de CBS “Het Kompas”, niet volledig gebruikt kan worden omdat het veld vaak niet te betreden is vanwege wateroverlast. Wij gaan met de gemeente in gesprek over de mate van onderhoud, want  aan een niet te gebruiken speelvoorziening heeft niemand wat aan. Op het moment dat één en ander is verbeterd zou een uitbreiding met een voorziening voor een andersoortig balspel tot de mogelijkheden behoren.

De afgelopen periode is er door BVVS bestuursleden veel gesproken over, onder andere, de gemeentelijke verantwoordelijken inzake het onderhoud en met Stichting waterrecreatie over de huidige stand van zaken en eventuele verbeteringen in en rondom de haven. Vele rondjes zijn gelopen, foto’s gemaakt en verslagen opgesteld. Ons is nu in ieder geval meer duidelijk hoe de lijnen lopen en zijn de eerste verbeteringen een feit. U kunt ons helpen om het aangezicht van Vollenhove de moeite waarde te laten zijn door ons te voorzien van opmerkingen. Laat u horen, wij houden de druk erop.

De acties omtrent de mogelijke overlast van het laagvliegen van de vliegtuigen, wanneer vliegveld Lelystad klaar is, houden we nauwlettend in de gaten. Op woensdag 20 september is er, voor alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland en omliggende gemeenten, om 19.00 uur een bijeenkomst in de Meenthe te Steenwijk. De belangrijkste vragen en zorgen worden deze avond besproken. De avond wordt georganiseerd door het ministerie op aandringen van de provincie Overijssel, nadat er in de regio veel onrust is ontstaan

Verder hebben we enige tijd stilgestaan bij de vaststelling dat de Stichting, waaronder de Peuterspeelzalen vallen, de zogenoemde ‘stekker’ er per januari 2018 uittrekt. Dit brengt met zich mee dat de peuterspeelzalen zullen gaan sluiten. Voor Vollenhove betekent dit dat ongeveer 60 kinderen (en hun ouders) hiermee te maken krijgen. Dit bericht, omtrent de sluiting, is al enige tijd oud ( april 2017), maar de informatiestroom over de oplossingen voor de toekomst blijven uit. Dit baart ons zorgen en we zullen derhalve de gemeente hierover gaan bevragen.

Ook omtrent het project intelligente straatverlichting is er nieuws. De vorming van een stichting ten behoeve van het beheer is nagenoeg een feit en het streven is dat wij als inwoners komend december een eerste proef kunnen gaan ondervinden. Wordt vervolgd.

Tot slot denken wij als BVVS dat een wapperende Venose vlag bij het havenkantoor altijd een mooi gezicht is en hebben daarom de havenmeester er eentje gegeven.

Trots op Vollenhove!