De bestuursvergadering van april stond onder andere in het teken van de kennismaking met de nieuwe leidinggevende van Nieuw Clarenberg, mevrouw Zandbergen. In een gesprek zijn de mogelijkheden en verwachtingen voor de toekomst uitgesproken ten aanzien van het ouderenbeleid. In de nieuwe structuur van Plaatselijke Belangen zullen in de toekomst werkvelden ontstaan. Zorg en Welzijn is één van die werkvelden, waarin bestuursleden van de BVVS samen met anderen sturend kunnen zijn in het te voeren beleid. De komende tijd zal in het teken staan van verkenning. Een zorgcentrum is van groot belang en er kan gekeken worden naar de mate van betrokkenheid van verschillende instanties en personen. Onverlet is dat er een bezuiniging moet plaatsvinden en dat de bedrijfsvoering gezond moet zijn. Ideeën vanuit de inwoners van Vollenhove voor het in stand houden van een vitaal centrum zijn van harte welkom. Op de vergadering werden ook diverse projecten besproken, die momenteel spelen. De rotonde nadert voltooiing, maar is nog niet helemaal klaar. Sommige inwoners droegen ook  zaken aan, die konden worden besproken. Meestal gaat het dan om irritaties en ergernissen in de directe woonomgeving. Waar mogelijk zal de BVVS daar mee aan de slag gaan of advies geven hoe het verder moet. Binnenkort zit BVVS ook weer aan tafel met de gemeente om de toekomst van het zwembad te bespreken. De plaatsing van het beeld van Garriet Jan en Annechien wordt weer vertraagd door de procedures die plaatsvinden ten aanzien van de Voorpoort. Vorderingen zijn er ook bij het beheer van de hertenkamp. Een groep van zowel jonge en oudere bewoners zal hier de kar gaan trekken. Eveneens zijn er twee vlaggers gevonden, die wanneer vereist de vlag zullen laten wapperen vanaf de toren van de Mariakerk. Op het gebied van leefbaarheid wordt er hard gewerkt aan nieuwe plannen en worden er contacten met diverse andere partijen gelegd. Samen is men sterker dan alleen. Ook diverse bijeenkomsten werden bezocht, waaronder een bijzondere avond met als thema geven en nemen met een uitstekende spreker van de provincie. Ook het verkeersplan en de laatste ontwikkelingen op dit gebied staan op de rol. Er zijn zowel op dit gebied alsook op de invulling van het Voorpoortplein nog de nodige open eindjes. Het bestuur is vol op stoom.