Belangen Vereniging Vollenhove Stad

In een vernieuwde Burght werd woensdag 3 september de maandelijkse bestuursvergadering gehouden van de BVVS. Een overvolle agenda na de vakantieperiode, met een variëteit aan onderwerpen.

Vanuit de gemeente was er een vertegenwoordiger aanwezig, die met de BVVS wilde overleggen over de overlast, die volgens meldingen bij de gemeente wordt veroorzaakt door keten en luilakken. Wat betreft de keten in Stad Vollenhove kan snel worden geconcludeerd, dat er geen keten zijn, die enige overlast veroorzaken. Het luilakken is afgezien van de overlast een heikel punt omdat de deelnemers die daaraan deelnemen zonder helm rijden en ook buiten de afgesproken tijden. De gemeente wil graag in contact komen met de deelnemers om hierover duidelijk richtlijnen overeen te komen.

Vervolgens werd door een andere vertegenwoordiger van de gemeente het nieuwe verkeersplan en met name het onderdeel bebording en verkeersmaatregelen toegelicht.

Een aantal zaken in dit plan zijn besproken om tot een optimaal plan te komen. Ook de Noordwal en het daar aanwezige fietspad is meegenomen in dit overleg.

Voor de hertenkamp is binnenkort een nieuwe verzorger nodig vanwege pensionering van de huidige verzorger. De gemeente is hierover in onderhandeling. Mocht daar geen resultaat te verwachten zijn, dan kan er een oproep worden gedaan om te kijken of er een groep vrijwilligers te vinden is die deze voorziening voor Vollenhove Stad kan voortzetten.

Ook werd gesproken over de ansjoviskelder en de interesse daarvoor.

 

Punten van aandacht, die de revue passeerden zijn ook de beeldkwaliteit van het groen. Verbeteringen zijn zichtbaar, maar er valt nog winst te behalen. De actie voor de Venose vlaggenlijn is een enorm succes geworden. Was aanvankelijk de verwachting gering, alle 400 bestelde vlaggenlijnen zijn afgenomen.

In de Bentpolder zijn door BVVS bankjes geplaatst en ook aan de haven.

Op het programma van het komende jaar staat o.a. het meedenken over de toekomst van de zorg, dementie en de algehele leefbaarheid van de stad. Natuurlijk zal ook de bespreking over de visie op de stadsranden worden voortgezet en zal er zichtbaar worden wat de plannen voor het Kerkplein zijn. Eveneens zal ingezet worden op het aanpassen van de rotonde op de Flevoweg. Het moet Vollenhove een moderne aanblik geven met een knipoog naar de rijke historie.

Aandachtspunten blijven ook de veiligheid rondom de scholen, het plaatsen van een beeld van Garriet Jan en Annegien op het Voorpoortplein, het versterken van het ledenaantal van de BVVS (meer leden betekent meer invloed). De inwoners van Stad Vollenhove zullen deze maand weer vertegenwoordigers van de BVVS kunnen tegenkomen op de vele informatieavonden, die in september op de rol staan. Er is dus gelegenheid te over om ze dan aan te klampen met opmerkingen en suggesties.