De Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft in de vergadering van maandag 1 juli het afgelopen jaar geävalueerd en een opzet gemaakt voor het nieuwe seizoen. In september komen een groot aantal punten aan de orde, die om wat voor reden dan ook nog niet zijn gerealiseerd.

Onlangs werd door het klus team van de gemeente een reinigingsactie voor banken in en om de stad uitgevoerd. Niet voor zijn tijd, want de openbare ruimte neemt zienderogen in kwaliteit af. Dat is een speerpunt voor de BVVS, die keer op keer bij de gemeente aanklopt om zaken die niet functioneren of versleten zijn te onderhouden. Er is inspraak bij het nieuwe verkeersplan, er wordt meegedacht over o.a. het zwembad en gekeken naar mogelijkheden om b.v. meer pinautomaten te plaatsen.

De bestuursleden geven voortdurend acte de présence bij alle mogelijke bijeenkomsten met partijen, die iets met de leefbaarheid in onze stad te maken hebben. Zo is onlangs weer met de gemeente gekeken naar de omgeving van de haven, waar de BVVS een lang gekoesterde wens in vervulling zou willen laten gaan: het plaatsen van meer zitmeubilair voor inwoners en toeristen.

Het afgelopen jaar hebben ook veel verenigingen en privé personen de weg gevonden naar de vergaderingen om datgene wat hen bezighoudt voor te leggen. Een prima manier om samen krachten te bundelen. In het komende jaar hopen we een aantal grotere projecten te kunnen oppakken. Er moet een nieuw stadsplan komen, daarvoor is de hulp en input van alle inwoners nodig. Door suggesties kenbaar te maken kunnen . allerlei zaken voor de toekomst op de rol worden gezet.

De BVVS heeft het afgelopen jaar veel meldingen gedaan over de openbare ruimte, deze meldingen moeten (MOR) niet alleen door Stadsbelang worden gedaan, maar door elke burger, die iets opmerkt in zijn of haar omgeving: vervuiling, vernieling, achterstallig onderhoud enz.

De BVVS hoopt samen met de inwoners niet alleen maar de vermanende vinger op te heffen maar inspanningen te verrichten, die leiden tot een mooi en leefbaar Vollenhove.