Werkveld Cultuur, Toerisme en Recreatie.

Gemeente Steenwijkerland heeft een concept visie gemaakt op toerisme en recreatie Weerribben-Wieden 2025. In deze visie wordt gestreefd naar een duurzame en gebalanceerde groei van toerisme en recreatie verspreid in Weerribben-Wieden over de jaren 2020-2025. 

Belangrijk hierin is om onze identiteit te versterken. We willen het karakter van het gebied (rust, natuur, cultuur, erfgoed) behouden. Vollenhove en omgeving hebben veel te bieden, maar dit kan nog zeker verbeterd en eventueel uitgebreid worden. Samen kunnen we een beweging op gang brengen zodat inwoners en ondernemers profiteren en de kwaliteit van omgeving en de natuur behouden blijft.

DOELEN KORTE TERMIJN

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

DOELEN MIDDELLANGE TERMIJN

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

DOELEN LANGE TERMIJN

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Vragen over dit werkveld? Laat het ons weten…

    Projecten binnen dit werkveld

    Bovenstaand is de opening van de toekomstvisie document “Stadsranden Vollenhove en Blokzijl” die is vastgesteld in februari 2015. Het is het resultaat van intensief veldwerk, bijeenkomsten, initiatieven- markten en de nodige gesprekken met bewoners, schoolkinderen, recreanten en ondernemers. Maar ook met vakexperts; stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en specialisten op gebied van duurzaamheid en recreatie. Samen kwamen ze tot een flinke stapel bouwstenen als basis voor nieuwe initiatieven in de toekomst. Zaken die soms redelijk simpel en snel kunnen worden gerealiseerd. Soms ook plannen die wat meer (procedure)tijd vergen. Maar het begin is er. De integrale visie voor twee stadsranden die nu voor ligt, geldt als pilot van het gelijknamige provinciale project: Stadsrandzones met kwaliteit.

    Zoals aangegeven zijn sommige initiatieven vrij snel te realiseren binnen de pilot. Wij willen als thema-groep binnen de pilot op onderdelen gaan meedenken en waar nodig initiatief nemen om onderdelen (eventueel versneld) gerealiseerd te krijgen. Hiervoor zullen we de komende tijd contacten gaan leggen met de gemeente zodat ook zij weten dat het onze aandacht heeft. Een en ander past trouwens prima in het participatie model wat door de gemeente wordt aangehangen en hierop ook wordt meegedacht. Naast de Stadsranden visie hebben we als thema-groep ook vanuit bestaande contacten nog wel het een en ander op onze agenda staan en die blijven natuurlijk onze aandacht houden.