[huge_it_maps id=”1″]

AED

6-minutenzone Vollenhove
In een 6-minutenzone is hulp bij een hartstilstand binnen 6  minuten geregeld. Belangrijk hiervoor is dat er 24 uur per dag voldoende AED’s beschikbaar zijn. AED’s waren aanwezig in Vollenhove, alleen tijdens nachtelijke uren en in het weekend waren deze niet bereikbaar. In samenwerking met verschillende bedrijven in Vollenhove heeft de belangenvereniging in 2015 gerealiseerd dat deze AED’s uitpandig zijn komen hangen, in speciaal daarvoor bestemde kasten. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Rabobank Leefbaarheidsfonds.

Hoe werkt een 6-minutenzone? 
In een 6-minutenzone wordt de directe hulpverlening bij een hartstilstand is georganiseerd. Er is een oproepsysteem dat via de meldkamer van 112 vrijwilligers oproept die kunnen reanimeren en een AED kunnen gebruiken. Deze mensen worden burgerhulpverleners genoemd. Een aantal personen krijgen een sms met daarin de instructie om direct naar het slachtoffer te gaan, andere personen krijgen een sms met daarin de instructie om een AED op te halen op het opgegeven adres om daarmee vervolgens naar het slachtoffer te gaan. In de sms bevindt zich een code om de kasten waarin de AED zich bevinden te kunnen openen. Binnen 6 minuten kan dan het volgende plaats vinden: 112 wordt gebeld, er wordt gestart met reanimatie en het hart krijgt een eerste schok met een AED. Dit verhoogt de kans op overleving aanzienlijk.

De AED’s zitten in afgesloten kasten. Deze zijn te openen met een toegangscode. Wanneer burgerhulpverleners via HartslagNu een sms krijgen met daarin de instructie om de AED op te halen, dan ontvangen zij daarbij de toegangscode.

Burgerhulpverleners

Natuurlijk valt of staat deze 6-minutenzone met voldoende opgeleide burgerhulpverleners die zich hebben aangemeld bij hartslag.nu.

Bent u al opgeleid voor reanimatie en AED?
Als u met succes een reanimatie- en AED-cursus heeft afgerond en weet wat u moet doen bij een hartstilstand, dan kunt u iemand een levenskans bieden door als burgerhulpverlener deel uit te maken van de 6-minutenzone in Vollenhove. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website www.hartslagnu.nl. Op deze website vindt u ook verdere informatie hierover.

Bent u nog niet opgeleid voor reanimatie en AED?
Volg dan eerst een cursus. Dit kan bij Rode Kruis Kop van Overijssel. De cursus bestaat uit 1 avond van 19:00 tot 22:00 uur en kost € 25,-. Vaak kunt u (een gedeelte van) de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt zich voor de cursus aanmelden via 1ehulpcursussen@rodekruis-kopvanoverijssel.nl

Vragen over dit werkveld? Laat het ons weten…

    Projecten binnen dit werkveld

    Bovenstaand is de opening van de toekomstvisie document “Stadsranden Vollenhove en Blokzijl” die is vastgesteld in februari 2015. Het is het resultaat van intensief veldwerk, bijeenkomsten, initiatieven- markten en de nodige gesprekken met bewoners, schoolkinderen, recreanten en ondernemers. Maar ook met vakexperts; stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en specialisten op gebied van duurzaamheid en recreatie. Samen kwamen ze tot een flinke stapel bouwstenen als basis voor nieuwe initiatieven in de toekomst. Zaken die soms redelijk simpel en snel kunnen worden gerealiseerd. Soms ook plannen die wat meer (procedure)tijd vergen. Maar het begin is er. De integrale visie voor twee stadsranden die nu voor ligt, geldt als pilot van het gelijknamige provinciale project: Stadsrandzones met kwaliteit.

    Zoals aangegeven zijn sommige initiatieven vrij snel te realiseren binnen de pilot. Wij willen als thema-groep binnen de pilot op onderdelen gaan meedenken en waar nodig initiatief nemen om onderdelen (eventueel versneld) gerealiseerd te krijgen. Hiervoor zullen we de komende tijd contacten gaan leggen met de gemeente zodat ook zij weten dat het onze aandacht heeft. Een en ander past trouwens prima in het participatie model wat door de gemeente wordt aangehangen en hierop ook wordt meegedacht. Naast de Stadsranden visie hebben we als thema-groep ook vanuit bestaande contacten nog wel het een en ander op onze agenda staan en die blijven natuurlijk onze aandacht houden.