Woon-enquête 1 juli van start.

Veel mensen uit Vollenhove die verhuisplannen hebben, willen in de eigen stad blijven wonen. Maar welke plannen moeten we maken, zodat er daadwerkelijk een passend aanbod is? Daarbij is de eerste vraag: hoe wilt u wonen en waar in Vollenhove?

Om hier een antwoord op te vinden, wordt tussen 1 en 17 juli een enquête uitgezet voor alle Vollenhovenaren van 18 jaar en ouder. Deze enquete is opgezet door de werkgroep wonen Vollenhove onder leiding van BVVS en wordt ondersteund door de gemeente.

Heeft u plannen om te verhuizen binnen Vollenhove? Of heeft u ideeën over hoe u over 5 of 10 jaar wilt wonen? Vul dan de woon-enquête in. Klik hier voor de enquête.

Papieren versie beschikbaar bij COOP en Simon Dragt
Als u liever niet digitaal wilt invullen, ligt er een papieren versie van de enquête klaar bij COOP en De echte groenteman Simon Dragt. Daar staan ook de inlever-tonnen, waar u het ingevulde exemplaar weer kunt inleveren.

27 september woonbijeenkomst
De resultaten van de enquête worden op de bewonersavond van 27 september in MFC De Burght gepresenteerd. Op deze avond kunt u ook vragen stellen en zelf aangeven welke locaties u het meest gewenst vindt voor woningbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris. Stuur een mail naar secretaris@bvvs.nu.