Nieuwe AED in Vollenhove 24/7beschikbaar voor de inwoners

Helaas kan een hartstilstand iemand plotseling overkomen. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Reanimeren en de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten zijn hierbij cruciaal. De ambulance doet er vaak langer over om ter plaatste te komen. Het kan het verschil maken als een AED buiten hangt, zodat hij sneller in de buurt kan worden gebruikt. Om meer AED’s naar buiten te krijgen, is de Hartstichting in actie gekomen door AED eigenaren in heel Nederland te vragen hun AED buiten te hangen in een buitenkast.

Ad en Vrouwk Holtland, wonend op het adres de Floris van Wevelikhovenstraat 9 te Vollenhove dragen deze actie van de Hartstichting een warm hart toe. Zij hebben hun AED ook in zo’n speciale Hartstichting-AED-buitenkast links naast de garagedeur geplaatst. Vanaf heden is deze dus 24uur per dag beschikbaar voor de omgeving, en tevens aangemeld bij HartslagNu.

Wij hopen dat het gebruik van de AED niet nodig zal zijn, maar vinden het geruststellend dat de buurtbewoners als de bezoekers van deze wijk zo snel mogelijk geholpen kunnen worden bij een hartstilstand. Klasse initiatief !