Aan de PBW’s Steenwijkerland,

Deze mail betreft het luchthavenbesluit Lelystad Airport (gepubliceerd in het Staatsblad 2015, 130 op 31 maart 2015) en het verstrijken van de termijn waarbinnen het mogelijk is om geleden schade ten gevolge van dit besluit te claimen bij het bevoegd gezag. Om te voorkomen dat deze termijn verstrijkt en het recht komt te vervallen kan een stuitingsbrief worden gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, uiteraard voor 31 maart. Iedereen die schade meent te ondervinden kan dit doen, gewone burgers (bijv. daling waarde woonhuis) als bedrijven (bijv. omzetdaling).

Middels deze mail wil ik jullie hierop wijzen. Een voorbeeld stuitingsbrief is te vinden op de website van SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen): https://satl-lelystad.nl/doen/voorkom-verjaring-van-schade-door-lelystad-airport/.

Ook onze eigen gemeente wijdt hier een webpagina aan: https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Recht_op_vergoeding_eventuele_schade_door_Lelystad_Airport en verwijst naar diezelfde brief.

De brief dient bij voorkeur aangetekend verzonden te worden.