Op woensdagavond 28 september om 19.30 uur is er in de Burght te Vollenhove een informatie avond voor de inwoners van Vollenhove over “Vollenhove dekkend in de buurtpreventie WhatsApp”. Dit is een initiatief van de Belangenvereniging Vollenhove in samenwerking met een aantal vrijwillige wijk coördinatoren en de wijkagent.
Door opgedane ervaringen in andere steden is inmiddels bekend geworden dat veel “samenwerkende ogen” een heel krachtig wapen tegen criminaliteit is.  U wordt geïnformeerd over de wijze van uitvoering waarbij duidelijk mag zijn dat deze methode het beste werkt wanneer veel inwoners zijn aangemeld. Tevens is er deze avond gelegenheid om u aan te melden. Bent u woensdag niet in de gelegenheid en u wilt toch meedoen dan kunt u zich na woensdag aanmelden via het contactformulier wat op de site van de Belangenvereniging staat.